Piątek, 4 stycznia 2019

Od 2 stycznia 2019 roku funkcję nowego dyrektora naszej instytucji objął Jarosław Zalesińki, który tymi słowami przywitał się z pracownikami biblioteki: Chciałbym wspólnie ze wszystkimi pracownikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku wykazać, że przygnębiającą opowieść o upadku czytelnictwa i końcu kultury książki można zmienić w pozytywną opowieść o tym, że książka ma się całkiem dobrze i pogłoski o jej śmierci są mocno przesadzone”.

Jarosław Zalesiński (ur. 24 X 1959 Gdańsk), dziennikarz, literat, działacz oświatowy. W 1978 roku został absolwentem VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w 1984 Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (1984–1987) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku (1987–1989). Redaktor podziemnego pisma nauczycielskiego „Wiatr od Morza” (styczeń 1988 – wrzesień 1989). Współzałożyciel pierwszej powstałej w Gdańsku po zmianach politycznych niepublicznej szkoły ponadpodstawowej: Gdańskiego Liceum Autonomicznego, działającego od 1989 roku. Od lipca 1989 członek Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Od sierpnia 1989 do maja 1990 pracownik Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Od czerwca 1990 członek zespołu redakcyjnego tygodnika katolickiego „Młoda Polska”. W końcowym okresie jego ukazywania się – sekretarz redakcji. Po zawieszeniu czasopisma w czerwcu 1991 przeszedł do zespołu „Tygodnika Gdańskiego” na stanowisko zastępcy sekretarza redakcji. W 1992 roku podjął pracę w gdańskim Radiu Plus. W zespole tej rozgłośni pracował do 1998. Od 1998 dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego”. W ostatnich latach kierował działem publicystyki i kultury „Dziennika Bałtyckiego”.

Od 2009 członek Rady Kultury przy Prezydencie Gdańska, a także powołanej w minionym roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskiej Rady Kultury. Od roku 2018 jest uczestnikiem projektu o nazwie „Biznes dla Kultury, Kultura dla Biznesu”, zainicjowanego przez organizację Pracodawcy Pomorza.

Autor tomów poetyckich: „Wiersze i zdania” (1994, nagroda wojewody gdańskiego za debiut oraz wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny), „Wiersze i ślady” (1997, druk jako wyróżnienie w I Konkursie im. X. Józefa Baki), „Wiersze i okolice” (1997, nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki), „Wiersze poprzednie i ostatnie” (2009, nagroda Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba oraz Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki), „Wiersze ponowne” (2012, nominacja do Śląskiego Wawrzynu Literackiego oraz do Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”), „Wiersze Ostateczne” (2016), „Wiersze przebrane” (2018). Wiersze i teksty krytyczne zamieszczał między innymi w „Arcanach”, „Blizie”, „Frondzie”, „Przeglądzie Politycznym”, „Toposie”, „Twórczości”, „Więzi”, „Wyspie”. Stały współpracownik miesięcznika „Teatr”.

Autor: (n)