Wtorek, 23 kwietnia 2024
Kształcenie w nowym zawodzie w warszawskiej szkole Cosinus

Zapowiadane w ubiegłym roku przygotowania do realizacji nowego kierunku kształcenia w zawodzie animator rynku książki w Publicznej Szkole Policealnej „Cosinus” w Warszawie weszły w nową fazę.

– Od 1 września rozpoczynamy kształcenie na kierunku animator rynku książki w naszej szkole – przekazała Wioletta Grzelak, dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej „Cosinus” w Warszawie przy ul. Łuckiej 13.

Będą obowiązywać następujące zasady:

  • o przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę,
  • rekrutacja do szkół jest ciągła. Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jaki i w semestrze wiosennym,
  • nauka na kierunku „Animator rynku książki” jest bezpłatna, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Łucka 13, lub al. Jerozolimskie 125/127 piętro 1, pokój 107 lub za pośrednictwem zapisów online – https://www.cosinus.pl/zapisy-on-line
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej – nie jest wymagana matura.
  • dowód osobisty, ewentualnie paszport lub innego dokumentu tożsamości do wglądu,

Dodatkowo kandydat otrzyma w sekretariacie, podczas zapisu, skierowanie, na podstawie którego zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

 

Podaj dalej
Autor: (fran)