Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Drukarnia skrojona na miarę

Rozmowa z Maciejem Szymańskim, dyrektorem drukarni cyfrowej Azymut:

 Czy drukarnia Azymut jest konkurencyjna w stosunku do innych drukarni?

Jesteśmy konkurencyjni przede wszystkim dzięki możliwości po­wiązania pracy drukarni z całym systemem magazynowo-sprze­dażowym Azymutu. Jako jedyny podmiot na rynku możemy za­oferować dziś wydawcom kompleksową obsługę „od drukarni do księgarni”. Naszą konkurencyjność wzmacnia też nowocze­sny park maszynowy, który zwiększa wydajność i optymalizuje produkcję. Atutem drukarni Azymutu jest też oczywiście bliskość magazynu centralnego czy system codziennych dostaw, które re­alizujemy bez kosztów opakowań, ponieważ wykorzystujemy do tego opakowania wielokrotnego użytku. To wszystko przekłada się na realne korzyści dla wydawców, którzy podejmują z nami kompleksową współpracę.

W przypadku wydawców Grupy PWN jesteśmy też odpowie­dzialni za zarządzanie stockiem czy promocje sprzedażowe, dzię­ki czemu możemy płynnie zarządzać dodrukami. Wprowadziliśmy szereg narzędzi i automatów usprawniających naszą wewnętrzną współpracę w obszarach zamówień, rozliczeń i dostaw. Dzięki te­mu jesteśmy w stanie zaplanować moce produkcyjne w taki spo­sób, aby realizować zlecenia w możliwie jak najkrótszym czasie.

 Jakie podmioty wchodzące w skład Grupy PWN są klientami drukarni?

Największym zleceniodawcą jest Wydawnictwo Naukowe PWN. Z naszych usług korzystają także: PZWL Wydawnic­two Lekarskie, PWN Wydawnictwo Szkolne, wydawnictwo językowe SuperMemo World oraz platforma self-publishingowa Rozpisani.pl.

O ile wzrosła wielkość produkcji w ostatnich latach?

Od 2017 roku ponad dwukrotnie. W 2018 roku wyprodukowali­śmy 700 tys. egzemplarzy, w 2019 roku – 950 tys. egzemplarzy, a rok 2020 zakończyliśmy z wynikiem 1.350.000 egzemplarzy.

W numerze także:

👉Survive to Thrive – Amerykańska branża wspiera lokalne księgarnie

👉Copyright Polska kontynuuje wypłaty za wypożyczenia

👉Milion egzemplarzy gry „Superfarmer” – Granna przedmiotem studiów biznesowych

👉Wydawnictwo Sióstr Loretanek i problemy z klasztorną furtą

👉Empik coraz bliżej online

👉Sieci handlowe to jedna szósta rynku detalicznego, ale rok 2020 przyniósł spadki

👉O edytorstwie w „Sztuce Edycji”

👉Top 10 Nielsen BookScan Polska w trzech kategoriach

👉Przemysły kultury i kreatywne w 2019 roku

👉Drukarnie Polski międzywojennej – Drukarnia Ossolineum we Lwowie

 

‼ Zachęcamy do zamawiania prenumeraty (rocznej, półrocznej, kwartalnej) ?https://rynek-ksiazki.pl/kategoria-produktu/czasopisma/prenumerata/

Biblioteka Analiz” dostępna jest wyłącznie w prenumeracie. To profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni i wszystkich osób związanych z branżą książkową. Istnieje na rynku od 2000 roku.

Nasze starania o dostarczanie informacji trwają już ponad dwadzieścia lat. Przez te lata zmieniał się nasz rynek wydawniczy, zmieniły się technologie i trendy. Mamy nadzieję, że wiele z opublikowanych tekstów pozostanie nie tylko w historii polskiego rynku książki, ale także w żywej pamięci Czytelników naszego dwutygodnika.

Kupując subskrypcję, nie tylko trzymacie rękę na pulsie rynku, ale też wspieracie niezależne branżowe dziennikarstwo.

 

Podaj dalej