Czwartek, 25 lutego 2021
Technologia, kadry i historia drukarstwa

Ukazał się nr 16/2020 zeszyt „Acta Poligraphica”, jedynego czasopisma naukowego z dziedziny poligrafiki. Jego wydawcą jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Fogler, jego zastępcą, grafikiem i inicjatorem pisma Andrzej Tomaszewski, a sekretarzem redakcji dr Karol Niciński.

W skład redakcji wchodzą również: prof. Jan Bagiński, mgr Barbara Dzierżanowska, dr inż. Jacek Hamerliński, dyrektor COBRPR i prezes Polskiej Izby Druku, jak też byli dyrektorzy Ośrodka: dr Jerzy Hoppe i mgr inż. Bernard Jóźwiak oraz mgr inż. Anna Cabaj, mgr Anna Rudnicka i mgr inż. Przemysław Śleboda

Zeszyt otwiera artykuł dr. inż. Jacka Hamerlińskiego i Karola Nicińskiego z COBRPP zatytułowany „Powłoki przeciwdrobnoustrojowe, przegląd stanu techniki”. Następnie mgr inż. Bogdan Kostecki z Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie omawia „Szkolnictwo poligraficzne po reformach”. W konkluzji autor stwierdza: „Problemy z malejącą liczbą uczniów w zawodach poligraficznych nie są nowe, występują od wielu lat. Obecnie jednak niebezpiecznie zbliżamy się do momentu, gdy w całej Polsce absolwentów takich kierunków jak drukarz, technik procesów drukowania, operator procesów introligatorskich będziemy mogli policzyć na palcach. W takiej sytuacji znajduje się już zawód technik procesów introligatorskich, choć jednocześnie występuje zapotrzebowanie na tych specjalistów w większości województw. Aby zatrzymać niekorzystne trendy, należy przede wszystkim zbudować wokół problemu rzeczywistą współpracę szkół z pracodawcami, którzy powinni wesprzeć szkoły na rynku edukacyjnym. Niezależnie od tego należy myśleć, w jaki sposób uatrakcyjnić same zawody i ich nazwy. Wprawdzie kolejne zmiany w nauczanych profesjach nastąpią nieprędko, bo wymają zmiany rozporządzeń, to warto być na to przygotowanym”.

Dr hab. Tomasz Bierkowski z Akademii Sztuk Pięknych w tekście „Najpiękniejsza książka… Próba krytycznego ujęcia konkursów poświęconych książce” przedstawił dylematy odnoszące się do kryteriów przyjmowanych w konkursach edytorskich, z pośród których najbardziej znany jest konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, początkowo pod hasłem „Na najlepiej wydaną książkę”, a od 1981 roku pod zmienioną nazwą konkursu na „Najpiękniejsze książki roku”. Tekst ilustrowany jest archiwalny fotografiami, w tym z prac jury tego konkursu.

Kolejny tekst to artykuł dr hab. Klaudii Sochy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany „Z dziejów drukarstwa polskiego. Cykl artykułów z ‘Biuletynu Poligraficznego’”, napisany w związku ze zbliżającą się „okrągłą, pięćset pięćdziesiątą rocznicą narodzin sztuki drukarskiej w Polsce”. Omawiany „Biuletyn Poligraficzny” był miesięcznikiem wydawanym przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego w latach 1971-, w którym w latach 1974-1977 ukazały się 32 artykuły w cyklu „Z dziejów drukarstwa”.

Nowy numer „Acta Poligraphica” zamyka recenzja dr. Karola Nicińskiego książki Josefa Müller-Brockmanna „Systemy siatek w projektowaniu graficznym. Podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D” w tłumaczeniu Magdaleny Komorowskiej wydanej przez wydawnictwo d2d.pl w 2020 roku w Krakowie (ISBN 978-83-959016-1-4). Recenzent kończy tekst pochwałą: „’System siatek…’ po prostu trzeba mieć w swojej biblioteczce. Za wykonaną pracę Robertowi Olesiowi i innym pracownikom wydawnictwa d2d.pl, którzy pochylili się nad dziełem Brockmanna i przygotowali je w takiej, a nie innej formie, należa się oklaski na stojąco. Chapeau bas!”.

Autor: (fran)