Piątek, 31 lipca 2020

Ukazał się kolejny rocznik „Ruchu Wydaw­niczego w Liczbach”, który prezentuje da­ne dotyczące produkcji wydawniczej w ro­ku 2019. Jest to niezwykle cenna publikacja, którą co roku obdarza nas Biblioteka Naro­dowa. Biorąc pod uwagę, że jest to już 69. edycja tej wzorcowej publikacji, możemy docenić wartość danych zbieranych i opra­cowywanych przez tę instytucję.

Najbardziej znaczącą informacją jest liczba wydanych w Polsce publikacji książ­kowych, która w ubiegłym roku wyniosła 36.138 pozycji. Było to znacznie więcej niż w 2018 roku, kiedy odnotowano 33.919 ty­tułów (wzrost o 2219 tytułów, czyli o 6,5 proc).

Należy jednak pamiętać, że podstawę pre­zentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe. I tu zaczynają się wątpliwości wymagające szerszego ko­mentarza, bo jak powszechnie wiadomo w naszym środowisku dawno już „egzem­plarz obowiązkowy” przestał być obowiąz­kowym!

Gdy do statystyki z lat przed 1989 rokiem możemy pod tym względem pod­chodzić z dużym zaufaniem, gdyż przeka­zywanie egzemplarza obowiązkowego by­ło regulaminowym działaniem, tak po przełomie lat 1989 i 1990 obowiązek ten stał się „fakultatywny”. Do tego wpro­wadzona w 1996 roku regulacja nakazująca przekazywanie 17 egz. obowiązkowych do 15 bibliotek jest od początku krytykowana i w wielu przypadkach kontestowana, gdyż stanowi pod względem liczby egzemplarzy szczególny ewenement w porównaniu z in­nymi krajami, gdzie wszędzie ten obowią­zek ogranicza się do kilku egzemplarzy. Nie wchodząc dalej w trwającą od lat dyskusję o konieczności ograniczenia liczby egzem­plarzy obowiązkowych, możemy tylko stwierdzić, że w dużej mierze dzięki niej państwo zapewniło sobie bezpłatne zaopatrzenie wielu bibliotek wo­jewódzkich czy uczelnianych kosztem wy­dawców.

Dlatego też w oparciu o doświadczenia, jakie zbieramy od lat w naszych badaniach rynku książki, możemy z całą odpowie­dzialnością stwierdzić, że podawana przez Bibliotekę Narodową liczba wydanych tytu­łów w każdym roku jest zaniżona.

Cały tekst do przeczytania w numerze 14/20

W numerze także:

👉Kiedy zerowa stawka VAT na książki? – MF pracuje nad wnioskiem o derogację

👉Wydawnictwa europejskie w czasie COVID-19 – raport FEP

👉Potrzeba mądrej polityki handlowej – apel Rady PIK

👉Glosel zwiększy zatrudnienie – dynamiczny rozwój białostockiej firmy

👉Nowe zasady Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

👉 How2 – platforma z autorskimi e-bookami

👉Dobrze zaprojektowane – kilka słów o okładkach

👉Top 10 Nielsen BookScan Polska

👉Ceneo.pl celuje w miliard wizyt

 

❗❗❗Chcesz być na bieżąco – >>>zamów roczną prenumeratę elektroniczną

„Biblioteka Analiz” to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku.

„Biblioteka Analiz” dostępna jest wyłącznie w prenumeracie. W naszym >>>sklepie internetowym można zamówić egzemplarze drukowane lub elektroniczne.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort