Poniedziałek, 12 lutego 2024

Instytut Książki powinien być modelem kreatywnego działania, a nie urzędem – rozmowa z Grzegorzem Gaudenem

 W jakich latach byłeś dyrektorem Instytutu Książki?

Od 2008 do 2016 roku, osiem lat.

Niedawno zapadła decyzja o połączeniu dwóch instytu­tów. Nie będę cię pytał, jak oceniasz Instytut Literatury, natomiast prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie mianowany nowy dyrektor połączonych instytutów. Jakie jest twoje przesłanie dla niego?

Z tego, co przynajmniej wiem i co do mnie dociera, to przede wszystkim trzeba Instytut odbiurokratyzować. W tej chwili zarządzany jest w sposób, który nie przystoi instytu­cji, która powinna być modelem kreatywnego działania, a nie powinna być urzędem. Po drugie trzeba się przyjrzeć rozro­stowi administracji w Instytucie, która z tego, co słyszałem, jest absolutnie niezwykła i nie ma nic wspólnego z działalno­ścią. Ale to są technikalia. Jeśli chodzi o zmiany programo­we, to przede wszystkim rozpocząłbym rozmowę ze środo­wiskami. Słyszę, że Instytut teraz nie ma najlepszych kanałów komunikacji z pisarzami. Nie wiem, jak jest z wydawcami, ale też nie słyszałem, żeby się garnęli.

Nie będzie łatwo…

Nowy dyrektor Instytutu wysłucha ogromnej liczby róż­nych żalów od ludzi i od organizacji działających w sektorze książki. Trzeba te wszystkie żale spokojnie wysłuchać i spró­bować znaleźć jakieś remedium. Instytut wciąż musi być partnerem dla tych ludzi, dla tych środowisk. Nie ma być biu­rokratyczną rządową agendą, która rządzi na tym obszarze, ale ma być partnerem, ma wspierać działania, jakie podejmu­ją. Ma być otwarty na idee z zewnątrz. Także inicjować nie­które działania, wspierać je finansowo i potem przekazywać do dalszej realizacji właśnie partnerom. Widziałbym taki mo­del, ale będzie wymagał czasu i zaangażowania.(…)

W numerze także:

✒️Pomysł łączenia Instytutów Książki i Literatury nie jest najbardziej fortunny – rozmowa z Krzysztofem Koehlerem, zastępcą dyrektora ds. programowych Instytutu Książki

✒️Barbora Baronová: Zrównoważona produkcja książek dla lepszego świata. “Praca w branży wydawniczej wymaga
zaangażowania i cierpliwości. Z publikacją jakościowych książek nie należy się śpieszyć, nie ma nic złego w niespiesznym ich wydawaniu – w końcu tworzymy je dla dobra całego społeczeństwa. Pamiętajmy, że bardziej empatyczne i uważne podejście do życia i refleksja o nim w literaturze sprawi, że będzie nam się żyło lepiej”

✒️Księgarnie w hotelach Arche – rozmowa z Dorotą Wereszczyńską

✒️5 proc. rynku to książki młodzieżowe, w tym YA – dane Nielsen BookScan

✒️Przemysł targowy odrodził się po pandemii

✒️Relacja z Art of Color

👉Zachęcamy do zamawiania prenumeraty (rocznej, półrocznej, kwartalnej) w naszym e-sklepie

✔️„Biblioteka Analiz” dostępna jest wyłącznie w prenumeracie. To profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim.

Pismo adresowane jest do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni i wszystkich osób związanych z branżą książkową. Istnieje na rynku od 2000 roku. Nasze starania o dostarczanie informacji trwają dwadzieścia trzy lata. Przez ten okres zmieniał się nasz rynek wydawniczy, zmieniły się technologie i trendy. Mamy nadzieję, że wiele z opublikowanych tekstów pozostanie nie tylko w historii polskiego rynku książki, ale także w żywej pamięci Czytelników naszego dwutygodnika.

Zamawiając prenumeratę, nie tylko trzymacie Państwo rękę na pulsie rynku, ale też wspieracie niezależne branżowe dziennikarstwo.

 

Podaj dalej