środa, 8 lutego 2023
Kierunki rozwoju branży papierniczej oraz wzloty i upadki rynku książki

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer miesięcznika „Przegląd Papierniczy”, głównego fachowego czasopisma środowiska papierniczego, które ukazuje się od 78 lat! Pismo adresowane jest nie tylko do papierników, wytwórców i przetwórców papieru, ale również do leśników i pracowników przemysłu drzewnego, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, historyków, archiwistów, bibliotekarzy i ekologów, jak też studentów kształcących się w zakresie papiernictwa, przetwórstwa papierniczego, poligrafii, towaroznawstwa czy przetwórstwa.

Na łamach „Przeglądu Papierniczego” zamieszczane są informacje o najnowszych światowych osiągnięciach branży celulozowo-papierniczej i jej pokrewnych, jak też artykuły o nowoczesnych technikach drukarskich i reprograficznych.

W „Przeglądzie Papierniczym” nr 1/2023 jako materiał programowy zamieszczono tekst dr hab. inż. Konrada Olejnika, prof. Politechniki Łódzkiej, redaktora naczelnego, zatytułowany „Dokąd zmierzamy? Prognozowane kierunki rozwoju branży papierniczej”, w którym autor wymienia „pięć filarów zrównoważonego rozwoju”, a są nimi: 1. Zużywaj mniej – ograniczanie zużycia surowców i produktów, 2. Odświeżaj projekty – odświeżaj wzory produktów, aby dostosować się do aktualnych potrzeb rynkowych, 3. Transport – pakuj i transportuj bardziej efektywnie, przy niższej emisji zanieczyszczeń, 4. Materiały – wybieraj materiały odnawialne i biodegradowalne o niskiej emisyjności zanieczyszczeń oraz 5. Cyrkularność – optymalizuj cykl produkcyjny pod kątem niskiej emisyjności zanieczyszczeń, zgodnie z zasadą RRD (Reuse, Recycle, Dispose).

W dziale „Rynek wydawniczy” zamieszczono artykuł zatytułowany „Wzloty i upadki polskiego rynku książki” autorstwa Piotra Dobrołęckiego, redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a w dziale „Historia papiernictwa” tekst prof. dr hab. inż. Stefana Jakucewicza, wszechstronnego znawcy wszystkich dziedzin papiernictwa i poligrafii, zatytułowany „Velké Losiny po ponad trzydziestu latach” – o Muzeum Papiernictwa w Czechach, gdzie dalej produkowane są papiery czerpane, papiery ze znakiem wodnym, a także papier z zawartością nasion. Jak czytamy, „1 grudnia 2017 roku podpisano list intencyjny dotyczący współpracy między papiernią w Dusznikach Zdroju a młynami w czeskich Velkich Losinach oraz niemieckim Homburgu”.

W dziale „Historia papiernictwa” jest też artykuł dr hab. Macieja Szymczyka, dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, zatytułowany „Od młyna papierniczego do fabryki tektury w Miłkowie”.

„Przegląd Papierniczy” redagują: redaktor naczelny: dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ, dyrektor Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ, zastępca redaktora naczelnego Joanna Wiatroszak oraz redaktorzy tematyczni: Jolanta Wiatroszak-Krysicka, Aleksander Klepaczka, Mariusz Reczulski i redaktor statystyczny. Stale współpracują: Tomasz Graczyk, Stefan Jakucewicz, Jolanta Tybuś, Elżbieta Włodarczyk oraz Maria Żubrzak. Redakcja mieści się w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 5A. Wydawcą jest Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. w Warszawy.

Autor: (fran)