Piątek, 13 maja 2022
Powołano zespół

Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, wręczył w środę 11 maja powołania członkom Zespołu do spraw programu „Rozwój czasopism naukowych”. Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa, nominacje odebrały 23 osoby, a budżet programu wynosi 20 mln zł.

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w podnoszeniu poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Szczegóły przystąpienia do programu oraz wytyczne dla projektów są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Zadania zespołu to ocena merytoryczna wniosków złożonych w programie „Rozwój czasopism naukowych”, opiniowanie zastrzeżeń, ocena raportów z wykorzystania środków finansowych to tylko niektóre zadania, jakie stoją przed zespołem. Jego członkowie będą się zajmowali również opiniowaniem wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Przewodniczącą Zespołu została prof. dr hab. Krystyna Trembicka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pozostali członkowie Zespołu:

 1. dr hab. Joanna Barłowska
 2. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
 3. dr Grzegorz Bińczak
 4. dr hab. inż., prof. IBPRS Marcin Bryła
 5. dr hab. Wojciech Daszkiewicz
 6. dr hab. Renata Duda
 7. dr hab. inż., prof. AGH Magdalena Dudek
 8. zw. dr hab. Mariusz Jędrysek
 9. dr hab., prof. UPP Ewa Kiryluk-Dryjska
 10. dr hab. Tomasz Maślanka
 11. dr hab., prof. UMK Wojciech Piasek
 12. dr hab. Marek Przeniosło
 13. dr hab., prof. AFiBV Zbigniew Romek
 14. dr Karol Rzepecki
 15. dr hab., prof. WSGE Magdalena Sitek
 16. dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
 17. dr hab. Paweł Strzelecki
 18. dr hab. n. med. Jacek Szeliga
 19. dr Patryk Tomaszewski
 20. dr Marcin Zarzecki
 21. dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura
 22. dr hab. Sławomir Zych.
Autor: (fran), foto: MEiN