Czwartek, 17 sierpnia 2023
Od 1 września Biznes i Zarzadzanie

W rozpoczynającym się roku szkolnym podstawy przedsiębiorczości zostaną zastąpione nowym przedmiotem – Biznes i Zarządzanie, z którego od 2027 roku uczniowie będą mogli zdawać maturę.

Podczas zajęć uczniowie liceum, technikum i szkół branżowych mają zdobywać kompetencje menadżerskie, będą uczyć się pracować w grupie oraz jak arządzać finansami.

“Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu, ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami” – podkreślił minister Przemysław Czarnek na konferencji zapowiadającej zmianę.

Podręczniki do nowego przedmiotu ukazały się nakładem: Nowej Ery, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i wydawnictwa Operon.

Inna zmiana w podstawie programowej dotyczy łaciny – będzie się jej można uczyć w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego (będzie przedmiotem do wyboru).

Ponadto podstawę programową języka polskiego rozszerzono o gry edukacyjne: Gra szyfrów i This war of mine.

1 września zmienią się też przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także Karta Nauczyciela, w której doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące oceny pracy.

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej dla liceum, technikum i szkół
branżowych oraz w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych zostały podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2023 r. (poz. 277, 312, 314).

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, że po wygranych wyborach w prowadzi kolejną dużą reformę systemu edukacji – w tym ostateczną likwidację Karty Nauczyciela (KN). Zastąpić ma ją inny akt, który wzmocni status zawodowy nauczycieli.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: MEiN, Prawo.pl