Czwartek, 12 maja 2022

O sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w Polsce dyskutowano na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu w Senacie, które zorganizowano z okazji ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Obecny na posiedzeniu marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat zrobi wszystko, aby biblioteki w Polsce miały się jak najlepiej i nadal były świątyniami czytelnictwa. Podkreślił wagę propagowania i wspierania czytelnictwa w Polsce, bo, jak mówił, czytanie książek to jedyne w swoim rodzaju przeżycie. „Jak mówi łacińska sentencja, verba volant, scripta manent, czyli słowa ulatują, to, co zostało napisane, pozostaje” – dodał marszałek.

Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mateusz Adamkowski poinformował, że w 2020 roku w Polsce łącznie z filiami działały 7782 biblioteki publiczne, 60 proc. na wsiach i 40 proc. w miastach. Ich organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, ministrowi kultury podlega zaś Biblioteka Narodowa. Zbiory bibliotek publicznych liczyły ok. 125 mln woluminów; 99 proc. to książki. W bibliotekach zatrudnionych było 16 tys. pracowników. W 2020 roku z bibliotek skorzystało 5 mln czytelników (1,3 mln to osoby w wieku 25–44 lat), wypożyczono 77,5 mln woluminów. Dyrektor Mateusz Adamkowski poinformował, że resort kultury wspiera działalność bibliotek publicznych poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025. Na jego realizację łącznie przeznaczono 1 mld 100 mln zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa. Dzięki tej dotacji do bibliotek trafia rocznie 3,5 mln książek.

Podczas dyskusji zwracano uwagę m.in. na niskie płace bibliotekarzy i innych pracowników bibliotek, trudności w naborze wykwalifikowanych pracowników, potrzebę otwarcia bibliotek w soboty, zorganizowania ich w szpitalach.

[Na zdjęciu: Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej]

Autor: ET, fot. Katarzyna Czerwińska, Kancelaria Senatu
Źródło: Senat
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort