środa, 10 czerwca 2020
Konkurs na zapiski z czasów pandemii

Archiwum Państwowe ogłasza konkurs “O tempora, o mores! Konkurs na zapiski z czasów pandemii. Pula nagród to 28 tys. zł.

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:
• dla dzieci i młodzieży do lat 18:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł
• dla dorosłych:
• I nagroda – 5000 zł
• II nagroda – 4000 zł
• III nagroda – 3000 zł
• wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:
1. na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora www.archiwa.gov.pl w zakładce Archiwum Pandemii/Konkurs: https://bit.ly/3h74W2N

“Żyjemy w szczególnym okresie, o którym kolejne pokolenia będą się uczyć z podręczników historii. Niezwykle ważne jest zachowanie jego świadectw, dlatego cieszę się, że Archiwa Państwowe zainicjowały akcję wspólnego tworzenia społecznej kolekcji dokumentów pandemii” – mówi wicepremier Piotr Gliński.

Autor: W