Poniedziałek, 15 czerwca 2020
Sądy w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, ale nie w Katowicach

W najbliższym czasie mają powstać sądy zajmujące się ochroną własności intelektualnej. Jak informuje „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca, wzorem dla działania takich sądów były podobne rozwiązania w Niemczech, Portugalii czy Wielkiej Brytanii, gdzie działają sądy specjalistyczne zajmujące się ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i zwalczeniem nieuczciwej konkurencji.

U nas miały postać cztery takie sądy przy sądach okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i w Katowicach, który obejmowałby swoim zasięgiem południe Polski. Jednak, jak czytamy w przytoczonej informacji, „nieoczekiwanie Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, zmienił Katowice na Lublin. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wycofanie się z decyzji o zmianie lokalizacji sądu. Nie dostała odpowiedzi”.

 

 

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort