Piątek, 27 stycznia 2023

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Apel o wyłączenie bibliotek publicznych z listy jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 37. ust. 3. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

Przypominamy, że ustawa nakłada na instytucje kultury zobowiązanie osiągnięcia w 2023 r. oszczędności 10 proc. energii elektrycznej.

Jak poinformowano, MKiDN nie jest w stanie podjąć działań w kierunku wyłączenia bibliotek z obowiązków nakładanych przez ustawę.

“W związku z obawami podmiotów sektora kultury związanymi z koniecznością wypełnienia obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wynikającego z Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska z prośbą o uwzględnienie w regulacjach specyficznej sytuacji tego sektora”.

“Ze względu na fakt, że podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie regulacji związanych z wprowadzeniem wymogu oszczędzania energii w instytucjach publicznych jest MKiŚ, MKiDN nie może zainicjować działań legislacyjnych o treści zgodnej z Państwa oczekiwaniami”.

Pełny tekst odpowiedzi na apel (pdf – 1,27 MB).

Treść apelu i uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 roku(pdf – 106 KB)

 

Przeczytaj także: Bibliotekarze apelują o zwolnienie z obowiązku oszczędności energetycznej

Podaj dalej
Autor: W