Poniedziałek, 15 października 2018
21. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie po raz 21. przyznana zostanie nagroda w Konkursie im. Jana Długosza. Jego celem jest promowanie książek naukowych i popularnonaukowych z obszaru szeroko rozumianej humanistyki. Tym razem w rywalizacji wzięły udział 64 tytuły, spośród których jury wybrało finałową dziesiątkę. Zwycięzcę poznamy pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Otrzyma 30 tys. zł oraz statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego.

Ideą konkursu jest popularyzowanie książek naukowych, wnoszących znaczący wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej kultury oraz nauki. Spośród nadesłanych książek jury wybiera dziesięć tytułów. Dzieła te biorą udział w finałowej rywalizacji.

W jury Konkursu zasiadają przedstawiciele świata nauki i kultury pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W składzie sędziowskim znajdują się także: prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.

Nominowani w 21. Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

  1. Monika Bobako, “Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2017
  2. Michał Buchowski, “Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu”,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017
  3. Ewa Domańska, “Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
  4. Andrzej Friszke, “Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ “Solidarność” i KSS “KOR” 1981-1984, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN”, Europejskie Centrum Solidarności, Kraków 2017
  5. Adam Hernas, “Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego”, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
  6. Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz, Marek Żebrowski, “Kultura narodziny pisma”, Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Kraków/Paryż 2017
  7. Jerzy Kochanowski, “Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957”, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Kraków 2017
  8. Jacek Leociak, “Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę”, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2017
  9. Michał Tymowski, “Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017
  10. Jerzy Zajadło, “Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

 

Podaj dalej
Autor: (n)