Wtorek, 17 marca 2020
Opinia Biblioteki Narodowej
Zamieszczamy treść opinii Biblioteki Narodowej dotyczącej ograniczenia działalności bibliotek publicznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433). Powołane w tytule rozporządzenie, dalej określane jako „Rozporządzenie”, które weszło w życie, zgodnie z jego § 11, w dniu ogłoszenia, tj. 13 marca b.r., wprowadza w § 5 ust. 1 na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 m.in. (pkt 2) ograniczenie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0) – przy czym ograniczenie to, zgodnie z kolei z § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w przepisie § 5 ust. 1 pkt 2 rodzajów działalności. Zarówno z brzmienia § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, jak i z ogólnego charakteru Polskiej Klasyfikacji Działalności, dalej określanej jako „PKD” (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 215, poz. 1885, z późn.zm.) wraz z brzmieniem działu 91.0 PKD, wynika, że wprowadzone „ograniczenie” ma zasadniczo charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy (podmiotowe jest jedynie ujęcie, w podklasie 91.02Z, działalności muzeów) – tzn. dotyczy ono tych rodzajów działalności bibliotek, która jest ujęta w dziale 91.0 PKD. Zaznaczyć przy tym trzeba, że nieprzypadkowo w Rozporządzeniu użyte jest określenie „ograniczenie”, a nie zakaz, w szczególności prowadzenia określonych rodzajów działalności, bowiem w stanowiącym podstawę jego wydania art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm. – ostatnia Dz.U. z 2020 r. poz. 374) upoważnia się, odpowiednio, wojewodę i ministra właściwego do spraw zdrowia, do wprowadzenia jedynie czasowych ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (pkt 3). Użycie określenia „ograniczenie” – niezależnie od ogólnej reguły interpretacyjnej nakazującej zwężającą, a nie rozszerzającą, wykładnię przepisów ograniczających prawa podmiotów niebędących władzami publicznymi – nakazuje przyjęcie takiego rozumienie przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, które byłoby przedmiotowym ograniczeniem, a nie czysto podmiotowym zakazem. Z redakcji § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia wynika, że podstawowe znaczenie dla ustalenia zakresu zastosowania tego przepisu ma brzmienie działu 91.0 PKD. Jest ono następujące: „91.0. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą” – w tym klasa 91.01 „Działalność bibliotek i archiwów” – w tym podklasa 91.01A; „Podklasa ta obejmuje: • dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców: - gromadzenie zbiorów, - katalogowanie zbiorów, - wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp., - wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.; • przechowywanie …
Wyświetlono 25% materiału - 446 słów. Całość materiału zawiera 1786 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort