AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Druk na żądanie 9 czerwca w Bibliotece Narodowej Polska Izba Ksiąřki wraz z firmą Metapress i Xeroxem zorganizowała konferencjÍ "Druk na řądanie" prezentującą najnowsze osiągniÍcia technologii szybkiego druku cyfrowego. Grzegorz Boguta, szef ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
PIK dla księgarzy Polska Izba Ksiąřki we wspŰłpracy z France Edition i Ambasadą Republiki Francuskiej organizuje seminarium dla ksiÍgarzy "Jak zdobyĘ i zatrzymaĘ czytelnika?". Warszawa, 3 i 4 lipca 2000, Instytut Francuski. Podczas szkolenia ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Wydawnictwo Skrypt Wydawnictwo Skrypt powstało w 1991 roku w Warszawie. Załořycielem jest Maciej Chrzanowski, ktŰry nadal jest jego właúcicielem. Początkowo działało pod nazwą Saga, ktŰrą zmieniono na Skrypt. Biuro i magazyn firmy mieúci siÍ przy ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Sukces "Weroniki" "Weronika postanawia umrzeĘ", najnowsza ksiąřka brazylijskiego pisarza Paulo Coelho, która 30 kwietnia tego roku ukazała siÍ rŰwnieř po polsku, odnosi w naszym kraju sukces podobny do tego, jaki przypadł w udziale innym polskim ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
W Kołobrzegu "Szał Czytania" bÍdzie kontynuowany. Studenci Instytutu Informacji Naukowej i StudiŰw Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego nie poprzestali na zorganizowanej w Warszawie w kwietniu tego roku imprezie pod nieobojÍtną ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
7 tygodni w podróży Ekspres Literacki Europa 2000 - pociąg z około stu pisarzami europejskimi - wyruszył 4 czerwca z Lizbony w prawie 7-tygodniową podrŰř. Jest w nim dwŰch pisarzy z Polski - Tomasz RŰřycki i Jacek Podsiadło. Pasařerowie ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
ZLP Prezesem Związku LiteratŰw Polskich na kolejną, czwartą juř kadencjÍ, wybrano Piotra Kuncewicza. W XXVII Zjezdzie Związku LiteratŰw Polskich, ktŰry obradował w Warszawie 3 czerwca, uczestniczyło 130 delegatŰw. Poza wyborem prezesa, wytypowano ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Jacek Olesiejuk Firma KsiÍgarska Jacek Olesiejuk powstała w 1993 roku. Załořyli ją bracia Jacek i Krzysztof Olesiejukowie, ktŰrzy nadal są jej właúcicielami. Od 1991 roku prowadzili własną ksiÍgarniÍ. Wtedy wpadli na pomysł řeby nadwyřki ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Polemika Znalazłem siÍ w nowej roli na łamach Biblioteki Analiz - polemisty z artykułem Łukasza GołÍbiewskiego o 45 MTK zamieszczonym w numerze 11. Chociař moja funkcja rzecznika prasowego 45 MTK skoŇczyła siÍ 22 maja, jednak na proúbÍ Zarządu ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Polemika Znalazłem siÍ w nowej roli na łamach Biblioteki Analiz - polemisty z artykułem Łukasza GołÍbiewskiego o 45 MTK zamieszczonym w numerze 11. Chociař moja funkcja rzecznika prasowego 45 MTK skoŇczyła siÍ 22 maja, jednak na proúbÍ Zarządu ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Książka w Izabelinie 4 czerwca odbyły siÍ w Izabelinie koło Warszawy Drugie IzabeliŇskie Spotkania z Ksiąřk ą. WspŰłorganizatorami imprezy byli: Gmina Izabelin, Puenta s.c. - Pracownia WydarzeŇ Literackich oraz pomysłodawca zeszłorocznych ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Targi Książki w Gdyni Niestety, nie mořna powiedzieĘ, ře zakoŇczone niedawno Targi Ksiąřki w Gdyni były wydarzeniem istotnym dla miłoúnikŰw ksiąřki czy branřy wydawniczo-ksiÍgarskiej. W koncepcji organizatorŰw zabrakło zdecydowanego okreúlenia ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Wirtualna ulica Spotykam siÍ czÍsto z pytaniami, dlaczego ulica Kolejowa wygląda tak jak wygląda i jaka jest szansa na zmiany. Moim zdaniem nieprÍdko. Przyczyny są dosyĘ prozaiczne. Aktualny przebieg ulicy na odcinku od ul. Przyokopowej do ul. Bykowskiej i ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Prywatyzacja WSiP Dwa poznaŇskie wydawnictwa - Gazeta Handlowa oraz Zysk i S-ka - przyłączyły siÍ do konsorcjum Polskie Ksiąřki Edukacyjne, ktŰre wspŰlnie z funduszem TDA Capital Partners złořyło ofertÍ zakupu akcji prywatyzowanych ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Konsolidacja rynku hurtowego Polska Dystrybucja Ksiąřek kupiła dwie spoúrŰd czterech firm z grupy WSIP-Service - spŰłki Reprint S.A. (Włocławek) oraz Reprint Sp. z o.o. (ŁŰdü). Nieoficjalnie dowiedzieliúmy siÍ, ře trwają takře ...
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
Konsolidacja rynku hurtowego Polska Dystrybucja Ksiąřek kupiła dwie spoúrŰd czterech firm z grupy WSIP-Service - spŰłki Reprint S.A. (Włocławek) oraz Reprint Sp. z o.o. (ŁŰdü). Nieoficjalnie dowiedzieliúmy siÍ, ře trwają takře ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Propozycja Biblioteki Analiz Przedstawiamy Czytelnikom Biblioteki Analiz pomysł połączenia działalności Krajowego Biura ISBN z narodowym rejestrem produkcji wydawniczej. Naszym zamierzeniem jest stworzenie podstaw dla pełnej informacji ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Do redakcji Biblioteki Analiz W poprzednim numerze Biblioteki Analiz zgłosiliúmy propozycjÍ połączenia nadawania numerów ISBN z obowiązkiem dostarczania do BN egzemplarzy obowiązkowych i poprawnie wypełnionych zawiadomieŇ Krajowego Biura ISBN o ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Do redakcji Biblioteki Analiz W poprzednim numerze Biblioteki Analiz zgłosiliúmy propozycjÍ połączenia nadawania numerów ISBN z obowiązkiem dostarczania do BN egzemplarzy obowiązkowych i poprawnie wypełnionych zawiadomieŇ Krajowego Biura ISBN o ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Internet W połowie maja Reuters podał informacjÍ, ře Bertelsmann oraz japoŇska firma Kadokava Shoten Publishing weszli w ostatnia fazÍ negocjacji na temat wspŰlnego przedsiÍwziÍcia, jakim byłoby utworzenie ksiÍgarni internetowej działającej w ...