AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 20 stycznia 2003
Biuro PIK 8 stycznia 2003 roku rozesłało zaproszenie na Targi Książki w Wilnie, które odbędą się w dniach 20-23 lutego 2003. Cena regału zaproponowana przez Izbę to 500 zł. Na stronie PIK znajduje się informacja, że polskie wystąpienie ma znaczenie zarówno polityczne jak i coraz ...
Poniedziałek, 20 stycznia 2003
Wydawnictwo MAC Edukacja złożyło ofertę zakupu PWN - nieoficjalnie dowiedziała się Biblioteka Analiz. Obydwie strony stanowczo zaprzeczają jakoby prowadzone były jakiekolwiek rozmowy o połączeniu firm i odmawiają komentarzy. Wedle naszych informacji MAC i ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Rozmowa z Magdaleną Cowden, prezesem Hachette Livre Polska
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
W listopadzie 2000 roku, na początku kadencji obecnych władz Izby, liczba członków PIK wynosiła 234 i od tego czasu stale rosła - aż do 272 zrzeszonych firm. W roku 2001 ubyło 12 członków z powodu niepłacenia składek i 9 na własne życzenie. Przed Walnym Zgromadzeniem PIK w grudniu ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
W 2000 roku wydawnictwo RTW wprowadziło do oferty kasety z tekstami literackimi. Są one przeznaczone nie tylko dla osób niewidomych, lecz także np. kierowców. Dla nich powstała specjalna seria. - Nie twierdzę, że to od razu będzie przebój - mówi właściciel wydawnictwa Krzysztof ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Styczeń Na pierwszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w historii Polskiej Izby Książki ze względów proceduralnych skreślono z porządku obrad sprawę odwołania Rady Izby. Nie udało się też zakończyć konfliktu wokół Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Praktyczny poradnik podbijania Rosji: Casus Joanny Chmielewskiej Po rozpadzie ZSRR zniknęło wiele fikcji, w tym fikcja wydań dzieł polskich pisarzy - stymulowanych i ściśle kontrolowanych przez partyjne czynniki polityczne. Przez chwilę (trwającą kilka lat) rynek książki ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
27 listopada ub.r. w Pałacu Kultury, w obecności przedstawicieli rządu oraz prezydenta nastąpiło wręczenie certyfikatów"Przedsiębiorstwo Fair Play" za rok 2002 niemal 550 firmom z całego kraju. Znalazły się wśród nich dwie firmy z branży wydawniczej: Dom Wydawniczy Rebis, ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Ukazał się kolejny, trzeci już tom w cyklu "System Prawa Prywatnego". Tym razem jest to tom oznaczony trzynastką - "Prawo autorskie" pod redakcją prof. Janusza Barty. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni cywiliści, eksperci w zakresie prawa własności ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Ars Polona S.A. pod koniec grudnia ubiegłego roku rozesłała ofertę zachęcającą do udziału w tegorocznych 48. Międzynarodowych Targach Książki. W ofercie zwraca uwagę skrócenie czasu trwania targów, które będą trwały od czwartku do niedzieli. Czas dla profesjonalistów czyli ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Od 1 stycznia 2003 roku na dokumentach księgowych w miejsce obowiązującego dotychczas symbolu SWW trzeba wskazać właściwy dla danego produktu symbol PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Zmiana ta dotyczy również uczestników obrotu na rynku ...
Poniedziałek, 6 stycznia 2003
Od 1 lutego redakcja Biblioteki Analiz przeprowadza się z ul. Kolejowej na Mazowiecką 2/4 do budynku Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Zmienią się nasze numery telefonów i faksów, podamy je jednak dopiero w następnym numerze. Korespondencję już prosimy kierować na adres: 00-048 ...
Niedziela, 5 stycznia 2003
Konsolidacja na rynku publikacji fachowych Wydawnictwo Forum z Poznania kupiło 100 proc. udziałów w oficynie Weka. Obydwie firmy mają podobną ofertę - są to publikacje adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarządzających spółkami, księgowych, ...
Niedziela, 5 stycznia 2003
W tekście „A jednak tłok” (BA 77), we fragmencie dotyczącym aktywów kieleckiej hurtowni „Książka Szkolna” znalazła się informacja, iż Konsorcjum Hurtu Księgarskiego w Olsztynie jest prowadzone przez „Książkę Szkolną” wspólnie z olsztyńską „Książnicą Polską”. Prezes „Książnicy Polskiej” – Jerzy Okuniewski, nadesłał do redakcji Biblioteki Analiz pismo, w którym prosił o sprostowanie, ponieważ już we wrześniu 2002 roku zbył wszystkie udziały w Konsorcjum Hurtu Księgarskiego. Nabywcą udziałów była osoba prywatna. Jerzy Okuniewski nie podał nazwiska nabywcy.
Niedziela, 5 stycznia 2003
Minister skarbu przedłużył Muzie wyłączność na negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie zakupu 51 proc. akcji prywatyzowanych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do 21 stycznia br. Pierwszy termin wyłączności minął 16 grudnia. Muza przedstawiła w terminie ...
środa, 1 stycznia 2003
Najważniejsze wydarzenia STYCZEŃ Minister Skarbu Państwa przedłużył termin, w jakim konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne miało zapłacić 334,5 mln zł za 85 proc. akcji WSiP. Zakończony został proces prywatyzacji Domu Książki w ...
środa, 1 stycznia 2003
Pod Arkadami we Wrocławiu Księgarnia "Pod Arkadami" we Wrocławiu jest położona w ciągu arkad przy jednym z największych skrzyżowań w centrum miasta. Przemieszczają się tu masy ludzi - z Piłsudskiego, niedaleko której znajduje się Dworzec ...
środa, 1 stycznia 2003
PORTRET PREZESA Prezes zarządu, współzałożyciel i - wespół z małżonką Grażyną Szponder - udziałowiec Domu Wydawniczego Rebis, poznańskiej oficyny należącej do czołówki krajowych edytorów. Nazwiska Whartona, Carrolla czy ...
Poniedziałek, 23 grudnia 2002
9 grudnia 2002 roku do PPWK Inwestycje Sp. z o.o. wpłynęło wezwanie do przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i stanu zobowiązań, w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółki złożonym w dniu 27 listopada 2002 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ...
Poniedziałek, 23 grudnia 2002
W siedzibie wydawnictwa Prószyński i S-ka, 4 grudnia, odbyło się spotkanie grupy wydawców z warszawskimi księgarzami. Zorganizowanie spotkania było inicjatywą 14 wydawców (Bellona, Bosz, Galaktyka, Grupa A5, Langenscheidt, Pascal, Podsiedlik-Raniowski, Prószyński ...