AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 4 września 2000
Przedstawiamy księgarnie Księgarnia "Logos" jest jedną z dwudziestu księgarŇ PH-D "Ksiąřnica Polska" SpŰłka z o.o. w Olsztynie. Została ona otwarta w paüdzierniku 1986 r. przez P.P. "Dom Ksiąřki" w Olsztynie, ktŰry został zlikwidowany w lutym 1992 roku, ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Przedstawiamy księgarnie Księgarnia "Logos" jest jedną z dwudziestu księgarŇ PH-D "Ksiąřnica Polska" SpŰłka z o.o. w Olsztynie. Została ona otwarta w paüdzierniku 1986 r. przez P.P. "Dom Ksiąřki" w Olsztynie, ktŰry został zlikwidowany w lutym 1992 roku, ...
Poniedziałek, 4 września 2000
© POLAND Najwařniejszym akcentem inauguracji polskiej obecnoúci na 52. Targach Ksiąřki we Frankfurcie będzie koncert galowy, ktŰry swoją obecnoúcią zaszczyci Prezydent RP Aleksander Kwaúniewski z Małřonką. Koncert odbędzie się w úrodę, 18 ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Księgarnia internetowa Firma "Ksiąřki KtŰre Pomagają ŘyĘ" Jolanty Ogonowskiej, ktŰra powstała w 1994 roku, jako księgarnia wysyłkowa Wydawnictwa Santorski, obecnie rozszerzyła swoją działalnoúĘ. Powstała księgarnia internetowa PSYCHE: ...
Poniedziałek, 4 września 2000
W sierpniu Składnica Księgarska sprzedała jedną ze swoich nieruchomoúci - kamienicę przy ul. Mazowieckiej w Warszawie. Dawniej mieúciła się tam głŰwna siedziba przedsiębiorstwa, a na parterze znajdowała się księgarnia firmowa, jednak nie remontowany budynek od ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Podręczniki szkolne w Merlinie W tym roku po raz pierwszy w historii Internetu polscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele będą mogli zaopatrzyĘ się w podręczniki szkolne kupując je w sklepie internetowym pod adresem
Poniedziałek, 4 września 2000
Amazon we Francji W ostatnich dniach najwiÍksza na úwiecie amerykaŇska ksiÍgarnia internetowa Amazon.com udostÍpniła internautom specjalną witrynÍ francuską - Amazon.fr. Jest to trzecia poza Stanami Zjednoczonymi strona Amazona dostosowana do rynku ...
Poniedziałek, 4 września 2000
PPWK 21 sierpnia 2000 roku Rafał BerliŇski, wiceprezes Zarządu PPWK poinformował oficjalnie w imieniu Zarządu, przesyłając komunikat do Komisji PapierŰw Wartoúciowych i Giełd, iż 18 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK ...
Poniedziałek, 4 września 2000
EDUKACJA Sierpień 2000 PamiÍtam, kiedy w Ogrodzie Zimowym warszawskiego Pałacu Młodzieży (wchodzącego w skład PKiN) przed laty zorganizowano kiermasz książek. Odwiedziło go sporo osób, lecz mimo wszystko impreza była skromna, lokalna, jakby próbna. I ...
Poniedziałek, 4 września 2000
Media Rodzina Joanne K. Rowling, autorka powieúci o przygodach małego czarodzieja Harrego Pottera zrobiła oszałamiającą karierÍ. Pierwsze trzy tomy rozeszły siÍ na úwiecie w nakładzie 300 mln egz. Czwarty, wydany w lipcu tego roku, juř przekroczył 4 mln ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Polski Fundusz Literatury został utworzony w 1998 roku z myślą o Targach Książki we Frankfurcie w roku 2000, na ktŰrych Polska ma zaprezentować siÍ w charakterze gościa honorowego. Celem powołania funduszu było przyznawanie dotacji na przekłady dzieł ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Grupa Kapitałowa PPWK SA W okresie objÍtym raportem dokonano nastÍpujących korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartoúĘ majątku: utworzenie rezerw aktualizujących wartoúĘ zapasów w kwocie 140 tys. zł, rozwiązanie rezerw ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
GRUPA KAPITAŁOWA MUZA SA W skład Grupy Kapitałowej MUZA S.A. na dzieŇ 30 czerwca 2000 roku wchodzą: MUZA SZKOLNA sp. z oo., w której MUZA S.A. posiada 70% udziałów, MUZA MARKETING sp. z oo., w której MUZA S.A. posiada 100% udziałów, PDK S.A., w której MUZA S.A. ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
© POLAND Komunikat prasowy nr 5 z dnia 10 sierpnia 2000 r. Polska gościem honorowym Targów Książki we Frankfurcie (18 - 23 października 2000) W trakcie kolejnej - czwartej - konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do polskiego wystąpienia ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Dom Książki w Szczecinie 6 lipca br. została podpisana umowa sprzedaży PaŇstwowego Przedsiębiorstwa "Dom Książki" w Szczecinie. Następcą prawnym firmy jest Prywatne Przedsiębiorstwo "Dom Książki" Sp. z o.o. w Szczecinie. W stałej ofercie ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
C.H. Beck Zapewne jeszcze w tym roku nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukaře siÍ pierwszy tom monumentalnego, dwudziestotomowego dzieła "System prawa prywatnego" pod redakcją prof. Zbigniewa RadwaŇskiego. Jest to projekt realizowany przez oficynÍ ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Optimus-Pascal Multimedia Onet.pl SA, Oddział OPM (do niedawna Optimus Pascal SA), jeden z czołowych wydawcŰw programŰw multimedialnych i gier w Polsce, ogłasza zmianÍ polityki cenowej w zakresie sprzedařy programŰw edukacyjnych. Począwszy od ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Media 10 sierpnia została zawarta umowa sprzedaży przedsiÍbiorstwa pomiÍdzy Wydawnictwem Magazyn Literacki Sp. z o.o. a Targami Książki Edukacyjnej "Edukacja" Sp. z o.o. Targi "Edukacja" objÍły prawo autorskie do tytułu miesiÍcznika "Magazyn ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Świat Książki Bertelsmann Media zakoŇczył kolejny etap realizacji projektu internetowej ksiÍgarni klubu Świata Książki. (http://www.swiatksiazki.pl). Super Media - Centrum Usług Internetowych - ...
Poniedziałek, 21 sierpnia 2000
Michał Szewielow, były dyrektor handlowy w Wydawnictwie Naukowym PWN, po trzech latach przerwy wrócił do firmy, w której pracował od 1978 roku. Michał Szewielow został dyrektorem generalnym - bÍdzie odpowiadał przede wszystkim za rozwój Wydawnictwa ...