AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 19 marca 2001
Warszawski Dom Książki WARSZAWSKI DOM KSIĄŻKI S.A. JEST JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ SKARBU PAŃSTWA, ZARZĄDZA SIECIĄ 70 KSI GARŃ, ZATRUDNIA 280 PRACOWNIKÓW, W 2000 ROKU ZREALIZOWAŁ OBRÓT 28,5 MLN ZŁOTYCH, Z CZEGO NA KSIĄŻKI PRZYPADŁO 67 ...
środa, 14 marca 2001
PRZEZ WIELE LAT KIEROWA £ PAN SPRZEDA¯ ORAZ PROMOCJ¥ KSI¥¯EK W DU- ¯YCH AMERYKAÑSKICH I ANGIELSKICH WYDAWNICTWACH ORAZ FIRMACH DYSTRYBUCYJNYCH. JAK NA TLE PAÑ- SKICH DOTYCHCZASOWYCH DOŒWIADCZEÑ WYGL¥DA POLSKI RYNEK?...
środa, 14 marca 2001
DRUGI ROK DZIA£ALNO ŒCI AZYMUT ZAKOÑCZY£ STRAT¥. CZY W TYM ROKU TAK¯E BÊDZIE DEFICYT?...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Rozważania Ktoú nazwał minione dziesiÍciolecie dekadą Internetu. ZwrŰcił tym samym uwagÍ na fakt, że Internet - choĘ jego początkŰw dopatrywaĘ siÍ można w latach osiemdziesiątych, a nawet wczeúniej - w ostatniej ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Rebis w 2000 roku W ROKU 2000 WZROSŁY WSZYSTKIE WSKAŹNIKI OPISUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA: OBRÓT O 23 PROC. (DO 13,827 MLN ZŁ), LICZBA TYTUŁÓW DO 211 (WZROST O 17 PROC.), A LICZBA NOWOŚCI DO 131 (WZROST O 9 PROC.). ZATRUDNIENIE ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Media GRUPA MEDIALNA BERTELSMANN PRZEJĘŁA 67 PROC. AKCJI W NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ SIECI TELEWIZYJNEJ - RTL GROUP. DRUGIM NAJWIĘKSZYM AKCJONARIUSZEM RTL JEST GRUPA PEARSON (22 PROC.), A RESZTA AKCJI ZNAJDUJE SI W OBROCIE ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
WE WTOREK 27 LUTEGO SZEFOWIE I DYREKTORZY OŚMIU WYDAWNICTW TWORZĄCYCH POROZUMIENIE WYDAWCÓW SPOTKALI SIĘ Z KIEROWNICTWEM TVP S.A. Spotkanie, w którym ze strony TVP S.A. uczestniczył prezes zarządu Robert Kwiatkowski oraz ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Klub dla Ciebie Ukazał siÍ trzeci w tym roku katalog Klubu dla Ciebie promujący m.in. nowa seriÍ wydaną specjalnie dla klubu - "Praktyczny Leksykon Przyrody". Jako oferta miesiąca prezentowane są dwa poradniki Delty ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
www.EMPiK.com Od 1 marca EMPiK.com wprowadza sprzedaż przez telefon. SpoúrŰd pełnej oferty sklepu zostały wybrane artykuły cieszące siÍ najwiÍkszym zainteresowaniem internautŰw w kategoriach: książki, muzyka, ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
III OGÓLNOPOLSKIE TARGI DLA MENEDŻERÓW ODBYŁY SIĘ W DNIACH 1-2 MARCA POD HASŁEM "KADRY - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI". Impreza skupiała wúród wystawców głównie firmy specjalizujące siÍ w szkoleniach oraz ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Wiedza i Praktyka SPECJALIZUJĄCE SIĘ W PUBLIKACJACH WYMIENNO-KARTKOWYCH WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA ZWIĘKSZYŁO W UBIEGŁYM ROKU OBROTY O PONAD 70 PROC. FIRMA OSIĄGNĘŁA 26,7 MLN ZŁ PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY. ZYSK NETTO WYNIÓSŁ AŻ 5 MLN ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Dyskusja o księgarstwie 20 LUTEGO Z INICJATYWY POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE KSIĘGARZY POŚWIĘCONE PROBLEMOM DYSTRYBUCJI. PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY FRAGMENTY NIEKTÓRYCH WYPOWIEDZI. Czesław ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Tradycją w úwiecie księgarskim jest coroczne honorowanie zasłuřonych kolegów, którzy obchodzą okrągłe rocznice rozpoczęcia pracy zawodowej. W tym roku taka uroczystoúĘ w warszawskim okręgu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich odbyła 24 lutego ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Zielona Sowa
W 1996 ROKU OBROTY WYDAWNICTWA ZIELONA SOWA KOJARZONEGO PRZEDE WSZYSTKIM JAKO EDYTORA PISMA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO „STUDIUM” WYNOSI£Y ZALEDWIE 420 TYS. Z£. CZTERY LATA PÓNIEJ – W 2000 ROKU – OBROTY BY£Y JU¯ BLISKO DWUDZIESTOKROTNIE WY- ¯SZE...
Poniedziałek, 5 marca 2001
HIPERMARKETY NIE MAJĄ W POLSCE DUŻEGO UDZIAŁU W RYNKU SPRZEDAŻY KSIĄŻEK, A MIMO TO STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA TRADYCYJNEJ SIECI KSIĘGARSKIEJ. CO NAJMNIEJ Z KILKU POWODÓW: 1. W Polsce konkuruje ze sobą blisko 10 mocnych ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Wydarzenia: Prywatyzacja Składnicy Księgarskiej 28 LUTEGO MINISTER SKARBU PAŃSTWA OGŁOSIŁ ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ W SPRAWIE ZAKUPU UDZIAŁÓW W SKŁADNICY KSIĘGARSKIEJ SP. Z O.O., W KTÓREJ SKARB PAŃSTWA MA 100 PROC. UDZIAŁÓW. Do ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Wydawnictwo Literackie 2 marca do ksiÍgarŇ trafiła nowa powieúć Doroty Terakowskiej. Pierwszy nakład wynosi 20 tys. egzemplarzy, z czego połowÍ dystrybutorzy zamŰwili jeszcze przed ukazaniem siÍ ksiąřki. Dorota Terakowska, jedna z ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Amber Nakładem Ambera ukazała siÍ "Klątwa Prometeusza" - nowa powieść Roberta Ludluma, jednego z najpopularniejszych autorów powieści sensacyjnych. Jest autorem 22 ksiąřek sprzedanych w nakładzie ponad 500 mln egz., tłumaczonych na 32 ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
Ponad 20 firm odebrało memorandum prywatyzacyjne Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - tyle samo, co w roku ubiegłym. 5 marca o godz. 15.00 minister skarbu paŇstwa koŇczy przyjmowaĘ odpowiedzi inwestorów na zaproszenie do rokowaŇ w sprawie zakupu akcji WSiP. ...
Poniedziałek, 5 marca 2001
W lokalnej prasie ukazały się ogłoszenia Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Największy w Polsce wydawca podręcznikŰw poszukuje hal pod wynajem powierzchni magazynowej ń najprawdopodobniej po to, by uruchomiĘ w tym sezonie własną dystrybucję do księgarŇ. ...