AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 20 marca 2000
Kilkunastu inwestorów złożyło wstępne oferty zakupu akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - poinformowała 6 marca Magdalena Nienałtowska z Ministerstwa Skarbu Państwa. Tego dnia minął termin składania ofert. MSP nie podało na temat oferentów ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
Zarząd MUZA SA zawiadamia, że 6 marca 2000 roku otrzymał od podmiotu zależnego - PDK S.A. informację, że podmiot stowarzyszony z nim - WKRA Sp. z o.o. 18 lutego br. podpisał umowę z WSiP S.A. w sprawie zasad dystrybucji podręczników szkolnych tego ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
Pod hasłem walki o środowisko i konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej Ministerstwo Środowiska przedstawiło w ostatnim czasie projekt ustawy o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie z ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
Wydawnictwo "Książka i Wiedza" działa jako Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa od 1991 roku. Wówczas zosta- ła wydzielona z RSW na mocy ustawy o jej likwidacji. Zawarty z wierzycielami układ z roku 1993 pozwolił na przetrwanie, a wszystkie zobowiązania układowe ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
Pan Adam Michnik Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Szanowny Panie Redaktorze, "... środowisko wydawców wycofało poparcie dla projektu frankfurckiego" - oto słowa pana Andrzeja Rosnera z artykułu "Będzie blamaż?" (GW 8.02.2000). ...
Poniedziałek, 20 marca 2000
CBOS 57 proc. badanych przyznaje, że niezbyt orientuje się, o co chodzi w reformie edukacji, a niemal co siódma osoba (14 proc.) twierdzi, że nic na ten temat nie wie. Poziom poinformowania wzrósł od czerwca o 9 proc. - obecnie znajomość założeń ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Zarząd Spółki PPWK S.A. informuję, że zgodnie z intencją Rady Nadzorczej Pan Jacek Błaszczyński - Prezes Zarządu PPWK S.A. ma otrzymać wynagrodzenie w postaci opcji na 180.000 (sto osiemdziesi ąt tysięcy) akcji PPWK S.A., której cena wykonania będzie wyższa o ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Prawo autorskie Projekt nie w pełni satysfakcjonujący Rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego tylko w pewnej części spełnia oczekiwania wydawców. Szczególnie jesteśmy usatysfakcjonowani uwzględnieniem wydawców jako podmiotów uprawnionych ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
POL-NORDICA Wydawnictwo POL-NORDICA powstało w 1991 roku i jest w 100 proc. własnością norweskiego wydawnictwa BLAD KOMPANET AS, które w 1999 roku weszło w skład koncernu multimedialnego SHIPSTED ASA. Dyrektorem i członkiem zarządu POL-NORDICA jest ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Polska Izba Książki z głębokim niepokojem zapoznaje się z informacjami na temat sprzedaży książek na kilogramy w supermarketach. Wyrażamy przekonanie, że te praktyki mogą mieć bardzo negatywny skutek dla całej ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Co zrobimy, jeśli nie dojdzie w tym roku do zmiany ustawy o podatkuVAT i od 1 stycznia 2001 roku książki i prasa zostaną obłożone stawką 7%? Wiosną 1999 roku Rada Polskiej Izby Książki powołała Zespół ds. VAT, któremu przewodniczy Andrzej Rosner. W ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
Wydawnictwa Prawnicze PWN powstały w styczniu 1995 roku jako wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN i anglo-holenderskiego koncernu wydawniczego Reed Elsevier. W dziedzinie publikacji akademickich WP PWN kontynuują dorobek dawnej Redakcji ...
Poniedziałek, 6 marca 2000
W lutym upłynęło jedenaście lat od daty założenia Wydawnictwa AMBER, jednego z największych polskich edytorów literatury pięknej. Założony w 1989 roku AMBER był pierwszą w Polsce prywatną oficyną. Pierwszy wprowadził na polski rynek bestsellery ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Andrzej Nowakowski - jest doktorem, pracownikiem naukowym w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jestdyrektorem Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". 21 lutego 2000 został mianowany komisarzem ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Marek Krawczyk, pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Frankfurtu 2000, przedstawił w lutym wstępny program polskiego wystąpienia, jako gościa honorowego tegorocznych targów książki oraz imprez poprzedzających targi. Cykl ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Wydawnictwo C.H.Beck podjęło się chwalebnego i honorowego zadania, a mianowicie wskrzeszenia po 15 latach przerwy seminariów z zakresu wymowy prawniczej. Wartość słowa w dzisiejszych czasach wyraźnie utraciła na znaczeniu, a mowa tu zarówno o ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Biblioteki Analiz, grupa księgarzy postanowiła utworzyć własną izbę gospodarczą. W tym celu zorganizowano 4 marca, w warszawskim Liceum Księgarskim, ogólnopolskie spotkanie. Udało się zebrać ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Zakończone wczoraj 7. Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA 2000 potwierdziły rangę tej największej w kraju imprezy oświatowej. Uczestniczyło w nich 194 wystawców, zaprezentowano ok. 10 tys. tytułów, w tym tysiąc nowości. Targi odwiedziło - według wstępnych ...
Poniedziałek, 21 lutego 2000
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne utraciły w ubiegłym roku pozycję lidera na polskim rynku książki, jednak wciąż są firmą o ogromnym potencjale intelektualnym i zapleczu finansowym. Jesienią powinien zakończyć się proces prywatyzacji firmy, od polityki ...
Poniedziałek, 7 lutego 2000
ŚWIATOWID SA podpisał umowę inwestycyjną Zgodnie z informacjami, które podaliśmy w poprzednim numerze Biblioteki Analiz, 1 lutego została podpisana umowa inwestycyjna między ŚWIATOWIDEM SA a funduszem PIONEER INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. Zarząd ...