AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 29 maja 2000
Przed prywatyzacją Podczas 45. MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki Wydawnictwo Literackie przedstawiło plany związane z prywatyzacją przedsiÍbiorstwa oraz prognozy dotyczące rozwoju firmy. Powołana przez pracownikŰw spŰłka z ograniczoną ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
XEROX Na targach poligraficznych Drupa 2000, ktŰre odbywały siÍ pod koniec maja w D¸sseldorfie, Xerox zaprezentował nowoczesną maszynÍ drukarską do druku cyfrowego, ktŰra najprawdopodobniej wyznaczy kurs rozwoju przemysłu wydawniczego i ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Multimedia Firma Young Digital Poland S.A. - wydawca edukacyjnych programów multimedialnych, m.in. kursu do nauki jÍzyka angielskiego "EuroPlus +" rozwařa wejúcie jesienią tego roku na giełdÍ. Obecnie YDP przygotowuje pakiet ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Multimedia IPS Computer Group Sp. z o.o. i Mirage Media s.c. - dwie najstarsze firmy zajmujące siÍ produkcją i dystrybucją gier komputerowych w Polsce połączyły siÍ i od maja działają pod jednym szyldem IM Group Sp. z o.o.. W ofercie nowo powstałej firmy jest ok. 165 ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Prywatyzacja WSiP Szkoła Polska Sp. z o.o. - grupa skupiająca cztery firmy: DrukarniÍ i KsiÍgarniÍ úw. Wojciecha, IdeÍ Centertel, GazetÍ Handlową i spŰłkÍ Speed Cargo - nie złořyła oferty dalszego uczestnictwa w prywatyzacji ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Rozmowa Grzegorz Bartosiewicz prezes sieci dystrybucji WKRA S.A.
Poniedziałek, 15 maja 2000
Rozmowa Grzegorz Bartosiewicz prezes sieci dystrybucji WKRA S.A.
Poniedziałek, 15 maja 2000
Składnica Księgarska Składnica KsiÍgarska wystawiła na sprzedař naleřącą do spŰłki kamienicÍ przy ul. Mazowieckiej 9 w Warszawie. Cena wywoławcza wynosi 8,5 mln zł. Powierzchnia uřytkowa budynku to ok. 2000 mkw. Nowym przedsiÍwziÍciem Składnicy jest ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Barnes&Noble.com Firma Barnes&Noble.com - wspŰlne przedsiÍwziÍcie amerykaŇskiej sieci dystrybucji ksiąřek i koncernu Bertelsmanna - zwiÍkszyła w ubiegłym roku sprzedař o 211 proc. Przychody firmy za 1999 rok wyniosły 202,5 mln USD, z czego 188 mln USD (93 proc.) ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
IZRAEL Goúciem honorowym 45 MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki w Warszawie jest Izrael. PaŇstwo to zaprezentuje swoją literaturÍ i kulturÍ na stoisku o powierzchni 45 mkw. znajdującym siÍ w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. WúrŰd ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki w Warszawie są najwiÍkszą rego typu imprezą w Europie ĺrodkowo- Wschodniej i pretendują do miejsca wúrŰd najwiÍkszych imprez targowych na rynku wydawniczoksiegarskim na całym ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Targi i imprezy edukacyjne Reformie oúwiaty towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na informacjÍ o nowych podrÍcznikach. Co tydzieŇ w kraju odbywa siÍ szereg imprez edukacyjnych - targŰw, wystaw, spotkaŇ metodycznych. Informujemy o tych, ktŰre odbÍdą siÍ w ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
15 maja do Warszawy przylatuje Paulo Coelho - najlepiej sprzedawany w Polsce autor 1999 roku. Pisarz promuje swoją nową powieúĘ "Weronika postanawia umrzeĘ", ktŰra ukazała siÍ nakładem wydawnictwa Drzewo Babel. Pisarz spotka siÍ z ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
William Wharton w Polsce William Wharton, autor "Ptaúka" i "Taty", najpopularniejszy w Polsce pisarz lat 90., 11 maja przyleciał do Warszawy. Jest to szŰsta wizyta Whartona, ktŰry goúci w naszym kraju przez dziesiÍĘ dni. Pisarz promuje nową ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
MUZA ObjÍcie papierŰw dłuřnych Muzy Szkolnej Zarząd MUZA S.A. informuje, iř w wyniku przeprowadzonych transakcji z BIG Bankiem GdaŇskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesiÍcy MUZA S.A. objÍła KrŰtkoterminowe Papiery Dłuřne wyemitowane przez spŰłkÍ ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Wystawa 12 maja zainaugurowano w Warszawie wystawÍ "Sztuka ksiąřki". Składają siÍ na nią ksiąřka artystyczna oraz ilustracja. Ekspozycja ma towarzyszyĘ MiÍdzynarodowym Targom Ksiąřki. Historia ekspozycji "Sztuki ksiąřki" siÍga 1994 roku. ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Specjalnie na 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki przygotowaliúmy dwie nowe publikacje fachowe: Jolanta Walewska "Raport o ksiÍgarstwie", str. 72, ISBN 83-912942-2-6, cena 15 zł. Pierwsza obszerna analiza zmian, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Specjalnie na 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki przygotowaliúmy dwie nowe publikacje fachowe: Jolanta Walewska "Raport o ksiÍgarstwie", str. 72, ISBN 83-912942-2-6, cena 15 zł. Pierwsza obszerna analiza zmian, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Havas Naleřąca do úwiatowego koncernu Vivendi grupa medialna Havas przyjÍła oryginalne rozwiązanie, publikując encyklopediÍ Kleio-Larousse. Wbrew przyjÍtemu powszechnie zwyczajowi udostÍpniania takich produktŰw bezpłatnie w Internecie, ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Simon & Schuster Wyniki sprzedařy za pierwszy kwartał 2000 roku wydawnictwa Simon & Schuster spadły o 8 proc., tj. do 112,8 mln USD. SpŰłka odnotowała 7 mln USD straty netto. W tym samym okresie rok wczeúniej uzyskano zysk netto w wysokoúci 1,3 mln USD. Do ...