AKTUALNOŚCI
Czwartek, 4 maja 2000
Rynek książki katolickiej 29 kwietnia podczas VI TargŰw Wydawnictw Katolickich odbyła siÍ dyskusja panelowa na temat rynku ksiąřki katolickiej. W dyskusji wziÍli udział: Jan Turnau ("Gazeta Wyborcza"), o. Tomasz Dostatni OP (Wydawnictwo W drodze), Tomasz ...
Czwartek, 4 maja 2000
Feniks 2000 29 kwietnia 2000 roku, drugiego dnia TargŰw WydawcŰw Katolickich, wrÍczono symbolizujące Chrystusa zmartwychwstałego statuetki i dyplomy z nominacjami do Nagrody WydawcŰw Katolickich FENIKS 2000, a takře nagrodÍ głŰwną. W tym roku ...
Czwartek, 4 maja 2000
VI Targi Wydawców Katolickich 30 kwietnia 2000 roku zakoŇczyły siÍ VI Targi WydawcŰw Katolickich, ktŰre odwiedziło ponad 5.000 osŰb. Tegoroczna edycja targŰw skupiła ař 103 oficyny wydawnicze, a wiÍc najwiÍkszą w swojej historii liczbÍ wystawcŰw. Do ...
Czwartek, 4 maja 2000
Muza S.A. Zarząd MUZA S.A. informuje, iř w dniu 20 kwietnia 2000 roku została przekazana informacja o osiągniÍtych wynikach finansowych MUZA S.A. za I kwartał 2000 roku, w formie sprawozdania F-01 do GłŰwnego UrzÍdu Statystycznego. Wybrane pozycje tego ...
Czwartek, 4 maja 2000
Lista 500 "Rzeczpospolitej" "Rzeczpospolita" ogłosiła listÍ 500 najwiÍkszych polskich przedsiÍbiorstw - biorąc pod uwagÍ roczny przychŰd z działalnoúci podstawowej. WúrŰd najwiÍkszych polskich firm znalazły siÍ dwa wydawnictwa ksiąřkowe - ...
Czwartek, 4 maja 2000
Edukacja Innowacje partnerem Bellony na rynku podręczników 12 kwietnia br. w Warszawie, w siedzibie Domu Wydawniczego BELLONA, została podpisana umowa miÍdzy Belloną a Wydawnictwem Innowacje s.c. z Goleszowa, ktŰrej celem jest wspŰlne ...
Czwartek, 4 maja 2000
PrzedsiÍbiorstwo Handlowo-Usługowe WSIP-Service s.c. z siedzibą we Wrocławiu powstało w 1991 roku. Właúcicielami firmy są Jerzy Grodzicki i Łukasz Grodzicki. GłŰwnym przedmiotem działania spŰłki jest sprzedař hurtowa i detaliczna ksiąřek. W najbliřszym ...
Czwartek, 4 maja 2000
Krakowski Dom Książki Krakowski Dom Ksiąřki Sp. z o.o. został zarejestrowany 9 grudnia 1997 roku. Kapitał zakładowy wynosił 20 tys. zł, zaú załořycielami spŰłki byli: hurtownia Liber (303 udziały) oraz grupa pracownikŰw przedsiÍbiorstwa paŇstwowego Dom ...
Czwartek, 4 maja 2000
Krakowski Dom Książki Krakowski Dom Ksiąřki Sp. z o.o. został zarejestrowany 9 grudnia 1997 roku. Kapitał zakładowy wynosił 20 tys. zł, zaú załořycielami spŰłki byli: hurtownia Liber (303 udziały) oraz grupa pracownikŰw przedsiÍbiorstwa paŇstwowego Dom ...
Czwartek, 4 maja 2000
8 maja ruszy internetowy portal "Wasz wirtualny wydawca" naleřący do krakowskiej firmy BMR. - BÍdzie to przede wszystkim serwis informacyjny. Chcemy codziennie zamieszczaĘ nowe informacje o wydarzeniach związanych ksiąřką. Wirtualny ...
Czwartek, 4 maja 2000
2000-05-04 Targi w Genewie W dniu 3 maja rozpoczÍły siÍ w Genewie XIV MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki i Prasy, ktŰre potrwają do 7 maja. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyĘ bÍdzie szereg imprez kulturalnych. Do najciekawszych ...
Czwartek, 4 maja 2000
Prezes Rady MinistrŰw Jerzy Buzek odwołał z dniem 19 kwietnia Jacka Weissa z funkcji podsekretarza stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. - Złořyłem wniosek o odwołanie wiceministra Weissa poniewař mam bardzo krytyczną opiniÍ ...
Czwartek, 4 maja 2000
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Jak informowała "Gazeta Stołeczna" tylko trzy na dwadzieúcia zapytanych w Warszawie osŰb wiedziało, gdzie jest Biblioteka Narodowa. Brak takiej wiedzy wúrŰd warszawiakŰw to tylko jeden z powodŰw, dla ktŰrego ...
Czwartek, 4 maja 2000
Ksiazki.pl i Ksiazka.pl mają nowych właúcicieli Ostatnie tygodnie przyniosły duře zmiany na rynku internetowej informacji o ksiąřce. Dwa konkurencyjne serwisy - Ksiazki.pl i Ksiazka.pl mają nowych właúcicieli. Ksiazki.pl - codzienny serwis ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Polska we Frankfurcie Rozmowa z Rudolfem Lorenzo, dyrektorem targów frankfurckich - Jak pan ocenia przygotowanie Polski do roli gościa honorowego Frankfurckich Targów Książki? - Wiele słyszymy od polskiej strony na temat ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
Aż siedem firm znalazło się na "krótkiej liście" inwestorów dopuszczonych do kolejnego etapu prywatyzacji WSiP. Każdy inwestor dostał zaledwie pięć dni na zbadanie kondycji prywatyzowanego wydawnictwa. Ministerstwo Skarbu Państwa utajniło ...
Poniedziałek, 17 kwietnia 2000
13-15 kwietnia 2000 Zupełnie niespodziwanie Targi Edukacyjne EDUKACJA w Kielcach osiągnęły wiek odpowiedni, aby obchodzić pierwszy jubileusz. Od 13 do 15 kwietnia odbyła się piąta edycja tej imprezy, niezwykle ważnej dla regionu świętokrzyskiego. Wielka ...