AKTUALNOŚCI
Wtorek, 8 listopada 2005
Felieton
„Fakty są inne? Tym gorzej dla faktów” – napisał Minus. Napisałem to samo kilka tygodni temu. Minus najwyraźniej lubi korzystać z dobrych cytatów. Szkoda tylko, że nie podał źródła. Pewnie nie czytał felietonu w Bibliotece Analiz. Cytatów „ze mnie” jest zresztą więcej („czarno-biała rzeczywistość” rynku) i pewnie by mi to pochlebiało, gdyby nie fakt, że kompletnie mnie nie obchodzi...
Wtorek, 8 listopada 2005
Od listopada stanowisko dyrektora marketingu w Świecie Książki obejmie Wojciech Kłosowski. Zastąpi na nim Piotra Wtulicha...
Wtorek, 8 listopada 2005
„Publishers Weekly” o Polsce
Siłą polskiego przemysłu wydawniczego jest jego oczywiste zwycięstwo na przeszłymi „traumatycznymi” układami politycznymi. Czy są to wydawnictwa podziemne czy „nadziemne”, książki katolickie, literatura dziecięca czy podręczniki akademickie – niewątpliwie Polacy rozwinęli branżę wydawniczą najbardziej dynamicznie...
Wtorek, 8 listopada 2005
12. Targi Atena
Środki przeznaczane w budżecie państwa na te dotacje utrzymują się od kilku lat na prawie niezmienionym poziomie (ok. 9 mln zł) w sytuacji, gdy gwałtownie wzrosła liczba studentów, kierunków i specjalizacji...
Wtorek, 8 listopada 2005
Książki kanoniczne – pojęcie i sprzeczności
Pytanie o to, czy kanon jest wyborem demokratycznym, efektem referendum, plebiscytem popularności, co byłoby właściwe kulturze naszych czasów, czy też przeciwnie: wynikiem refleksji krytycznej i intelektualnej rzeczoznawców...
Wtorek, 8 listopada 2005
Prawnik radzi
W praktyce wydawniczej najczęściej zawierane są tzw. autorskie umowy o dzieło, a więc kontrakty podlegające zawartej w kodeksie cywilnym regulacji umowy o dzieło (umowa nazwana) i jednocześnie zawierające klauzulę dotyczącą kwestii praw autorskich...
Wtorek, 8 listopada 2005
Przegląd prasy
„Gazeta (Wyborcza) w Krakowie” 28 października drukuje tekst Małgorzaty Niemczyńskiej „Nike, która się waha”. Czytamy m.in.: „Debata pod tytułem »Pióra i polityka« dotyczyła nagród literackich. (…) – Są potrzebne wydawcom i pisarzom – wyjaśniał...
Wtorek, 8 listopada 2005
Naukowe publikacje elektroniczne
Wydaje się, że w Polsce zmiany te odczuwalne są w bardzo niewielkim stopniu. Wydawcy są niechętni udostępnianiu elektronicznych wersji swych publikacji...
Wtorek, 25 października 2005
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sygnuje tom „Wokół bibliotek i bibliotekoznawstwa”, który jest księgą jubileuszową dedykowaną Janowi Wołoszowi...
Wtorek, 25 października 2005
W Bibliotece Narodowej odbyła się międzynarodowa konferencja „Wpływ koncepcji innowacyjnych oraz polityki na działalność bibliotek – poglądy i strategie”, której współorganizatorami byli: Fundacja Bertelsmanna, Goethe-Institut w Warszawie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich...