AKTUALNOŚCI
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Albatros należy obecnie do grupy najszybciej rozwijających się oficyn w Polsce. W 2004 roku jego obrót wyniósł 13,81 mln zł, co oznacza 73 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2003. Rok 2004 był zdecydowanie najlepszy w historii wydawnictwa. Nakłady łącznie wyniosły 1,36 mln egz., sprzedano 1,23 mln egz. Ukazało się 127 tytułów, w tym 61 pierwszych wydań...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
To W.A.B. wypromowało większość nowych nazwisk w naszej literaturze, choć część pisarzy później odeszła, zakładając własne firmy (Andrzej Stasiuk – wydawnictwo Czarne, Olga Tokarczuk – wydawnictwo Ruta, obecnie Wydawnictwo Literackie, w 2005 roku Katarzyna Grochola, która założyła Wydawnictwo Autorskie). W ciągu ostatnich trzech lat W.A.B. podpisało 52 umowy sprzedaży praw do przekładów książek...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W 2004 roku wydawnictwo osiągnęło 520 tys. zł zysku, kapitały własne na koniec 2004 roku wynosiły 4,82 mln egz. W 2003 roku po raz pierwszy wydawnictwo poniosło minimalną stratę netto – 18 tys. zł. Na koniec 2004 roku firma zatrudniała 62 osoby, o 5 więcej niż na koniec 2003 roku...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Historię wydawnictwa można podzielić na dwa okresy. Do roku 2000 nieprzerwanie wyraźnie zwiększano zatrudnienie i liczbę wydawanych tytułów. Dla przykładu w latach 1996 - 2000 wydawnictwo zanotowało dwuipółkrotny wzrost przychodów. W latach 2000 - 2004 obroty, liczba wydanych tytułów i zatrudnienie ustabilizowały się...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W rekordowym dla firmy roku 2001 – kiedy oficyna opublikowała „Dziennik Bridget Jones” – przychody wydawnictwa Zysk i S-ka wzrosły o 43 proc. w stosunku do 2000 roku, do poziomu 18,5 mln zł, a nakłady o 52 proc., do najwyższego w historii oficyny poziomu 1,5 mln egz. Lata 2002 - 2004 przyniosły powolny spadek obrotów i nakładów. My obecnie mamy ok. 15 mln zł przychodu, a w roku wydania „Bridget Jones” mieliśmy 18 mln zł. …
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W 2004 roku przychody ze sprzedaży książek Wydawnictwa Literackiego wyniosły 16,68 mln zł, oznacza to minimalny, 1 - procentowy wzrost w stosunku do 2003 roku, kiedy WL osiągnęło obrót 16,52 mln zł. Nakładem spółki ukazało się 181 tytułów, w tym 119 nowości, w łącznym nakładzie 680 tys. egz. Na koniec 2004 roku firma zatrudniała 44 osoby...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Zielona Sowa pod koniec lat 90. przeżywała błyskawiczny wzrost. W latach 2001 - 2004 nadal pozostawała jednym z najszybciej rozwijających się wydawnictw w Polsce. W ciągu ośmiu lat, od roku 1997, czyli do czasu kiedy przychody Zielonej Sowy liczone były w setkach tysięcy złotych, a nakłady oscylowały wokół 100 - 200 tys. egz. rocznie, wydawnictwo to wielokrotnie zwiększyło nakłady, poziom obrotów i liczbę wydawanych tytułów, a obecnie jest jedną z bardziej liczących się oficyn w …
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
W 2004 roku wydawnictwo WAM zanotowało 4 proc. wzrost i zamknęło rok przychodem w wysokości 18,96 mln zł. Nakładem oficyny ukazało się 275 tytułów, w tym 166 pierwszych wydań. Rok wcześniej było to odpowiednio 278 i 163 tytułów. Dane za 2004 rok nie zawierają książki papieskiej „Wstańcie, chodźmy!”, której WAM było wyłącznym dystrybutorem...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
4 listopada 2004 roku spółki Onet.pl S.A. oraz wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. zawarły umowę sprzedaży, na mocy której Onet.pl S.A. zbył na rzecz wydawnictwa Pascal zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego, samobilansującego się oddziału działającego pod nazwą Onet.pl S.A. Oddział Wydawnictwo Pascal. Tym samym nastąpiła kolejna zmiana zasad funkcjonowania tej firmy na przestrzeni kilku lat...
Czwartek, 26 stycznia 2006
Opis z publikacji Łukasza Gołębiewskiego pt. "Rynek książki w Polsce. Edycja 2005"
Starszym dzieciom wydawnictwo oferuje książki tradycyjne, w oprawach twardych i na papierze wysokiej jakości. Są to zbiory wierszy polskich poetów, klasyczne baśnie polskie i obce, legendy i mity oraz opowieści do samodzielnego czytania. Najważniejsze nowości 2004 roku to: „Europa pełna baśni”, „Kraina wierszy” oraz kolejne tomy z cyklu „Portret Poety”. Wilga może też pochwalić się 80 wersjami swoich książek w językach obcych – prawa do tylu tytułów dziecięcych zostały sprzedane do kilkunastu krajów...