AKTUALNOŚCI
środa, 27 grudnia 2000
18 grudnia w Bibliotece Narodowej po raz drugi rozdano dyplomy przyznawane przyjaciołom i mecenasom Biblioteki Narodowej, tj. instytucjom i osobom prywatnym, ktŰre w sposŰb szczegŰlny wspomogły narodową książnicÍ. W 1999 roku wyrŰżnieniem ...
środa, 27 grudnia 2000
Wydawnictwo Atlas Firma została założona 24 paüdziernika 1991 roku. Działa w formie spŰłki z ograniczoną odpowiedzialnoúcią, w ktŰrej 97 proc. udziałŰw ma niemieckie wydawnictwo Tesloff, zaú 3 proc. należy do Agaty Janiszewskiej, obecnej ...
środa, 27 grudnia 2000
Nowy katalog Świata Książki W połowie grudnia rozesłany został nowy katalog klubowy Świata Książki (datowany styczeŇmarzec 2001). Jest w nim dużo - ponad 80 - nowych tytułów. Oprócz książek wydawnictw ...
środa, 27 grudnia 2000
Ikar 2000 dla ks. Jana Twardowskiego 15 grudnia w warszawskim Studio Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej Polskiego Radia odbyła siÍ miła uroczystoúĘ - "Wigilijne spotkanie ludzi książki" z okazji wrÍczenia Nagrody Sezonu Wydawniczo-KsiÍgarskiego Ikar ...
środa, 27 grudnia 2000
W sprawie VAT W pierwszej połowie grudnia prezes Izby WydawcŰw Prasy, Grzegorz Gauden, wystosował listy do Prezesa Rady MinistrŰw, Jerzego Buzka oraz do ministra finansŰw, Jarosława Bauca postulując skorzystanie z delegacji zawartej w nowelizacji ustawy o podatku od ...
środa, 27 grudnia 2000
Prószyński i S-ka W wydanej przez krakowską EtiudÍ ksiąřce Wiecha "Mąř za tysiąc złotych" przysposobionej do druku przez Roberta Stillera, znalazł siÍ tekst jego pióra pt. "Dygresja o manipulacjach", w którym wydawnictwo Prószyński i S-ka ...
środa, 27 grudnia 2000
Oświadczenie Szanowni Wydawcy, Drodzy KsiÍgarze, Z przykrością informujemy, ře wykonując uchwałÍ Zgromadzenia WspŰlnikŰw, dnia 15 grudnia 2000 roku złořyłam w Sądzie Rejestrowym w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości Liber sp. z o.o. w ...
Poniedziałek, 11 grudnia 2000
MUZA SA - bilans skonsolidowany Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność przedstawionych danych przez zastosowanie ...
Poniedziałek, 11 grudnia 2000
Polskie sukcesy na międzynarodowym rynku Pod względem liczby sprzedanych licencji już kolejny rok wśród polskich edytorów obecnych na targach we Frankfurcie królował Dom Wydawniczy Bellona. Dwadzieścia tytułów z serii "Historyczne Bitwy" z ...
Poniedziałek, 11 grudnia 2000
Internet Pod takim adresem internetowym dostępnych jest już 215 tekstów książek - od Juliusza Słowackiego po Piotra Siemiona. W czwartek 7 grudnia w warszawskim Centrum Prasowym PAI SA przedstawiciele gdańskiego wydawnictwa Tower Press - ...