AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 29 maja 2000
Zapewnienie najlepszych, a co najmniej dobrych warunkŰw pracy dziennikarzy było głŰwnym zadaniem Biura Prasowego. ZespŰł prasowy nie był duřy i składał siÍ z Haliny Godeckiej, dyrektor Biura Prasowego, Marii Czarnockiej, grona studentŰw ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki 42.000 osŰb odwiedziło zakoŇczone 22 maja 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki. W imprezie wziÍli udział znani pisarze - m.in. Paulo Coelho i William Wharton, odbyło siÍ szereg ciekawych dyskusji i prezentacji nowych tytułŰw. ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki 42.000 osŰb odwiedziło zakoŇczone 22 maja 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki. W imprezie wziÍli udział znani pisarze - m.in. Paulo Coelho i William Wharton, odbyło siÍ szereg ciekawych dyskusji i prezentacji nowych tytułŰw. ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Przed prywatyzacją Podczas 45. MiÍdzynarodowych TargŰw Ksiąřki Wydawnictwo Literackie przedstawiło plany związane z prywatyzacją przedsiÍbiorstwa oraz prognozy dotyczące rozwoju firmy. Powołana przez pracownikŰw spŰłka z ograniczoną ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
XEROX Na targach poligraficznych Drupa 2000, ktŰre odbywały siÍ pod koniec maja w D¸sseldorfie, Xerox zaprezentował nowoczesną maszynÍ drukarską do druku cyfrowego, ktŰra najprawdopodobniej wyznaczy kurs rozwoju przemysłu wydawniczego i ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Multimedia Firma Young Digital Poland S.A. - wydawca edukacyjnych programów multimedialnych, m.in. kursu do nauki jÍzyka angielskiego "EuroPlus +" rozwařa wejúcie jesienią tego roku na giełdÍ. Obecnie YDP przygotowuje pakiet ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Multimedia IPS Computer Group Sp. z o.o. i Mirage Media s.c. - dwie najstarsze firmy zajmujące siÍ produkcją i dystrybucją gier komputerowych w Polsce połączyły siÍ i od maja działają pod jednym szyldem IM Group Sp. z o.o.. W ofercie nowo powstałej firmy jest ok. 165 ...
Poniedziałek, 29 maja 2000
Prywatyzacja WSiP Szkoła Polska Sp. z o.o. - grupa skupiająca cztery firmy: DrukarniÍ i KsiÍgarniÍ úw. Wojciecha, IdeÍ Centertel, GazetÍ Handlową i spŰłkÍ Speed Cargo - nie złořyła oferty dalszego uczestnictwa w prywatyzacji ...
Poniedziałek, 15 maja 2000
Rozmowa Grzegorz Bartosiewicz prezes sieci dystrybucji WKRA S.A.
Poniedziałek, 15 maja 2000
Rozmowa Grzegorz Bartosiewicz prezes sieci dystrybucji WKRA S.A.