Piątek, 21 stycznia 2022

Jak informowaliśmy, w Parlamencie Europejskim trwało głosowanie nad przyjęciem akt o usługach internetowych. Dzięki apelom europejskich i polskich organizacji udało się przekonać eurodeputowanych do przyjęcia najważniejszej poprawki dotyczącej możliwości blokowania przez platformy treści prasowych w oparciu o swoje regulaminy i warunki.

Zgodnie z propozycją, platformy cyfrowe przy próbie zablokowania dostępu do treści lub ich usunięcia są teraz zobowiązane do uwzględnienia praw podstawowych, w tym wolności prasy, co tym samym ogranicza swobodę platform, którą proponowała wiodąca Komisja PE IMCO. Niestety, pozostałe kwestie (m.in. związane z utrudnieniami w zakresie uzyskania zgody od internauty na reklamę) nie zostały pozytywnie przegłosowane – wskazuje Izba Wydawców Prasy.

Izba poinformowała, że dla wprowadzenia zasady „Know Your Business Customers”, która miałaby zapewnić, że pośrednicy internetowi naruszający prawa autorskie na skalę komercyjną działający w złej wierze mogliby zostać zidentyfikowani przez innych pośredników (np. rejestry domen, pośredników płatności) i która miałaby zagwarantować posiadaczom praw dostęp do zweryfikowanych informacji, zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz art. 5 dyrektywy o handlu elektronicznym, zabrakło jednego głosu.

“Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że posłowie do PE i obywatele UE chcą ambitnych, sięgających w przyszłość regulacji cyfrowych – zaznaczyła po głosowaniu Christel Schaldemose (S&D, Dania), która przewodzi parlamentarnemu zespołowi negocjacyjnemu. – W ciągu 20 lat od przyjęcia dyrektywy o handlu online wiele się zmieniło. Platformy internetowe zajęły ważniejsze miejsce w naszym codziennym życiu, przynosząc nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby to, co jest nielegalne offline, było nielegalne online. Musimy zapewnić wprowadzenie przepisów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i obywateli. Teraz możemy przystąpić do negocjacji z Radą i wierzę, że uda nam się zrealizować te zadania”.

Projekt trafi teraz do trilogu, gdzie – w oparciu o przyjęte stanowisko PE, ogólne podejście Rady Europejskiej i projekt wyjściowy Komisji Europejskiej – wypracowane zostanie ostateczne brzmienie aktu.

Więcej https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220114IPR21017/akt-o-uslugach-cyfrowych-bezpieczniejszy-internet-dzieki-regulacji-platform

Autor: ET
Źródło: IWP
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort