środa, 29 kwietnia 2020
Zebrał się Zespół Antykryzysowy

28 kwietnia odbyło się spotkanie online Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych skalę i zakres działań pomocowych dla ludzi kultury przygotowanych zarówno przez ministerstwo, jak i rząd w ramach ogólnych narzędzi osłonowych dla polskiej gospodarki. Dyskutowano o ewentualnym rozszerzeniu zakresu wsparcia oraz zmianach w ramach już funkcjonujących rozwiązań.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Związku Artystów Scen Polskich, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Artystów Tancerzy, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Unii Literackiej, Unii Polskich Teatrów, Zrzeszenia Filharmonii Polskich, Gildii Reżyserów Polskich, Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych oraz Polskiej Rady Muzycznej.

Minister kultury zadeklarował m.in. zgłoszenie poprawki do Tarczy Antykryzysowej tak, aby jej rozwiązania uwzględniały specyfikę umów zawieranych przez środowiska twórcze. MKiDN ma również zrobić przegląd ewentualnych dodatkowych narzędzi wsparcia dla artystów oraz opracować przewodnik dla ludzi kultury po narzędziach pomocowych przygotowanych przez rząd, samorządy, organizacje zrzeszające twórców oraz inne podmioty.

Piotr Gliński zadeklarował m.in. intensyfikację i przyspieszenie prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, która ureguluje sprawę ubezpieczeń społecznych dla środowisk twórczych.

Kolejne spotkanie Zespołu Antykryzysowego odbędzie się na początku maja. Minister kultury nie wyklucza równie spotkań sektorowych, poświęconych wybranym obszarom działalności kulturalnej – m.in. rynkowi książki.

Jak relacjonuje Anna Nasiłowska, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Minister zapowiedział powołanie “okrągłego stołuw sprawie książki, z udziałem Polskiej Izby Książki i Unii Literackiej.

Anna Nasiłowska upominała się o otwarcie księgarń i bibliotek. Po weekendzie majowym mają zostać wydane nowe przepisy, Minister uznał zasadność otwarcia księgarń w centrach handlowych. Bibliotekizgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowejuruchomią wypożyczalnie, czytelnie BN (w trakcie remontu) jeszcze długo nie będą czynne. Prezes SPP przekazała też, że znajdą się fundusze na zakupy biblioteczne.

Rozstrzygnięcia wniosków do programuKultura w Sieci” mają nastąpić do połowy maja.

 

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: MKiDN