Wtorek, 10 grudnia 2002
27 listopada zarząd PPWK podpisał z wierzycielami finansowymi porozumienie restrukturyzujące zadłużenie na łączną kwotę 30,12 mln zł. Stronami porozumienia są PPWK S.A. i spółka zależna PPWK Inwestycje oraz: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, BRE Bank, Sodexho Pass Polska, Firma Handlowo-Konsultingowa Wipol, Wodociągi Kieleckie i Raiffeisen Bank Polska. Porozumienie określa zasady spłaty przez PPWK wierzytelności w terminie do 31 grudnia 2005 roku na łączną kwotę 30,12 mln zł oraz zasady ustanowienia zabezpieczeń, w tym ustanowienie zastawu na wartościach niematerialnych i prawnych oraz znakach towarowych PPWK S.A. oraz emisji obligacji, które mają nabyć niektórzy z wierzycieli finansowych, w miejsce dotychczas posiadanych bonów dłużnych i obligacji PPWK. Spłata długu wobec BPH PBK oraz BRE Banku opierać się będzie na aneksowaniu umów kredytowych zawartych z tymi bankami, przedłużającym okres spłaty kredytu, ustalając nowe oprocentowanie (WIBOR+2,5 proc.). Odsetki płatne będą począwszy od 31 grudnia 2003 roku. Odsetki od 1 stycznia 2004 płatne będą miesięcznie, spłata kapitału rozpocznie się w lipcu 2003 roku. Spłata długu wobec pozostałych wierzycieli finansowych polegać będzie na emisji obligacji. Kupon od obligacji wynosić będzie WIBOR+2,5 proc. i płatny będzie począwszy od lipca 2003 roku miesięcznie. Odsetki za opóźnienie w płatnościach dotychczasowych wierzytelności uregulowane zostaną do 31 grudnia 2003 roku. Odsetki równe będą WIBOR+2,5 proc. Do końca 2005 roku zadłużenie spółki zostanie obniżone do poziomu 11 mln zł. PPWK oraz PPWK Inwestycje zobowiązują się sprzedać do 31 grudnia 2003 roku nieruchomości w Warszawie przy ul. Solec 18/20. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną w całości na spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu wobec BRE Banku. PPWK i PPWK Inwestycje zobowiązują się także podjąć działania zmierzające do jak najszybszej sprzedaży, nie później niż do dnia 31 grudnia 2003, ponad 1,1 mln akcji własnych. Środki ze sprzedaży akcji zostaną w całości przekazane na rzecz wszystkich wierzycieli. Zabezpieczenie wierzytelności: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego na wartościach niematerialnych i prawnych należących do …
Wyświetlono 25% materiału - 301 słów. Całość materiału zawiera 1204 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się