Niedziela, 28 maja 2023
Szkolenie online dla redaktorów i korektorów z dr. Tomaszem Karpowiczem

Zarówno na etapie redakcji, jak i podczas korekty zagadnienia poprawności językowej nie powinny być jedynymi szczegółowymi problemami absorbującymi naszą uwagę. Jeżeli instrukcja wydawnicza jest dokładna, tym bardziej musimy uważać na liczne drobiazgi, ale gdy charakteryzuje ją znaczny stopień ogólności, w wielu kwestiach będziemy zdani na siebie. To oznacza, że trzeba będzie wybrać jak najlepszy wariant.

Na szkoleniu przyjrzymy się najważniejszym sytuacjom objętym konwencjami edytorskimi, a odleglejszym od problematyki czysto językowej. Poczynione ustalenia przydadzą się w codziennej praktyce zawodowej, ale również posłużą za potencjalne fundamenty normy wydawniczej – gdy trzeba będzie ją stworzyć na własne potrzeby.

Program szkolenia

 1. Konwencjonalność ustaleń edytorskich a jednolitość rozwiązań w tekście.
 2. Kryteria wyboru konwencji.
 3. Zapis wartości liczbowych:
 4. daty
 5. przedziały czasowe
 6. Problem skrótów.
 7. Pisownia tytułów – ustalenia ortograficzne a praktyka edytorska
 8. Wprowadzanie cytatów.
 9. Przypisy bibliograficzne:
 10. wybór systemu
 11. składniki opisu
 12. inne problemy.
 13. Bibliografia:
 14. relacja do przypisów
 15. preferencje dotyczące systemu
 16. zakres składników
 17. utrudnienia a ich przewidywalność.
 18. Pytania Państwa Uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Karpowicz – językoznawca, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004–2006 sekretarz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego. Autor kilku słowników ortograficznych i wielu artykułów poświęconych współczesnej polszczyźnie. W latach 2007-2009 kierownik specjalizacji edytorsko-wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z wieloma warszawskimi wydawnictwami.

Termin szkolenia: 27 czerwca 2023, w godz. 9.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 600 zł +23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 550 zł + VAT.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz_Podstawy edytorstwa normatywnego27_6_23

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając: ewa_zajac @ rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa @ rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31