środa, 11 września 2019
Zakończenie projektu „e-usługa OMNIS”

We wtorek, 10 września 2019 r. w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja prasowa będąca podsumowaniem projektu „e-usługa OMNIS”. Zgromadziła ona zarówno bibliotekarzy, przedstawicieli bibliotek współpracujących z Biblioteką Narodową, jak i osoby zainteresowane rozwojem e-usług w Polsce.

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w prezentacji „Połączone katalogi” przedstawił główny cel projektu, jakim było wdrożenie ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Przybliżył również szczegóły e-usług, które powstały w ramach prac nad projektem: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS, POLONA w chmurze dla bibliotek oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN.

Meritum prezentacji dyrektora Biblioteki Narodowej był temat połączonych katalogów wprowadzonych dzięki implementacji zintegrowanego systemu zarządzania zasobami. Realizacja tego przedsięwzięcia zaowocowała połączeniem katalogów:

  • Biblioteki Narodowej, największej publicznej i naukowej biblioteki w Polsce,
  • Biblioteki Jagiellońskiej, największej i najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Polsce, wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Dzięki współpracy pomiędzy bibliotekami, użytkownicy mają obecnie dostęp do bazy obejmującej aż 18 mln zbiorów współkatalogujących bibliotek.

“System biblioteczny dla Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek, które docelowo zechcą przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego, to obecnie najnowocześniejsze narzędzie zarządzania zbiorami na świecie. Korzystają z niego np. biblioteki Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, a ostatnio – podobnie jak w Polsce – sieci Bibliotek Narodowych Danii i Szwajcarii wraz z wybranymi bibliotekami uniwersyteckimi tych krajów” – zaznaczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. “Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej” – dodał, zapraszając do współpracy wszystkie polskie biblioteki.

Podczas konferencji głos zabrali także goście: prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Przedstawiciele bibliotek partnerskich, w których wdrożenie systemu zostało zakończone w sierpniu 2019 roku, mówili o korzyściach związanych z przystąpieniem do OMNIS z perspektywy instytucji, którymi kierują.