Czwartek, 25 października 2007


Berry Wiersum, szef firmy Sappi Paper Europe, chwaląc zwycięzców konkursu Sappi Printers Of The Year powiedział: „Każdy z nas pragnie usłyszeć w którymś momencie: »Jesteś dobry, naprawdę dobry!«. Jako dzieci szukamy pochwał ze strony rodziców i wychowawców, a młodzież oczekuje tego od swoich sympatii. Ale w naszej profesji uznanie winno przychodzić od kolegów z branży. Jest to uznanie być może najważniejsze ze wszystkich. Wam, Europejscy Drukarze Roku, wasi koledzy powiedzieli: »jesteście najlepsi!«.”


Warto zauważyć, że to właśnie dzięki nagrodzie nagle w mediach o polskiej poligrafii zaczęło być głośno. A to za sprawą triumfu Tadeusza Winkowskiego, prezesa i współwłaściciela drukarni Winkowski, w polskim finale prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę konsultingową Ernst & Young. Winkowski zdobył w nim również główną nagrodę w kategorii „Usługi”, a następnie, w czerwcu 2006 roku, reprezentował nasz kraj w finale światowym. I choć nie zwyciężył, dzięki niemu i jego osiągnięciom oczy mediów, a za ich sprawą również potencjalnych inwestorów, zwróciły się ku poligrafii.


Wydarzenie to nie tylko przysporzyło szumu, ale również niewątpliwie podniosło prestiż samej profesji. Natomiast o tym, że postrzeganie branży poligraficznej jako „gorszej” jest niesłuszne, przekonują również przyznawane co roku przez dzienniki ekonomiczne Grupy Wydawniczej Bonnier, w tym przez wydawany w Polsce „Puls Biznesu”, tytuły Gazel Biznesu. Są to wyróżnienia wręczane na podstawie rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, które potrafią wywalczyć sobie bardzo dobrą pozycję na rynku.


Równie ważną, chociaż już nie tylko prestiżową, rolę pełnią w kontaktach z kontrahentami otrzymane i podtrzymywane rozmaite certyfikaty i standardy, jak choćby ISO.


Nie od dziś bowiem wiadomo, że w działalności gospodarczej liczą się nie tylko wyniki finansowe – przychody i zyski podsumowywane w rankingach i klasyfikacjach stricte biznesowych. Owszem, są kluczowe, ale kiedy rynek, a wraz z nim praktycznie wszystkie jego podmioty odnotowują wzrost, ważny staje się każdy element, którym można się wyróżnić. Nagrody stają się wówczas cenne. To symptom przewagi konkurencyjnej, a zarazem znamię prestiżu i uznania zdobytego wśród ekspertów i kolegów po fachu.


Siłę wymowy nagród dostrzegają już prawie wszyscy, stąd też obserwujemy dynamiczny rozkwit rozmaitych konkursów, w których honorowane są produkty poligraficzne. Ich natura jest jednak nieco odmienna niż na rynku wydawniczym. Podstawowa różnica polega na tym, że ich animatorami, a zarazem często głównymi sponsorami, są duże firmy produkujące materiały poligraficzne – najczęściej papier – oraz stowarzyszenia branżowe.


Determinuje to zarówno formę współzawodnictwa, jak i zakres tematyczny. To druga istotna różnica – nie istnieją bowiem w poligrafii konkursy „dla wszystkich”. Są one ograniczone bądź to przez stosowane materiały, bądź przez technologię wykonania. Chlubny wyjątek na tym tle stanowi nagroda Złotego Gryfa, przyznawana co roku przez Polską Izbę Druku.


Praktycznie w każdym z konkursów dotyczących produktów poligraficznych, książki mają swoje, ściśle wyznaczone miejsce. Niektóre, takie jak współzawodnictwo o tytuł Najpiękniejszej Książki Roku organizowane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, poświęcone są wyłącznie im.


Poniżej zaprezentowano przegląd najważniejszych nagród – polskich i międzynarodowych, dostępnych również dla naszych producentów. Wśród nich więcej miejsca poświęcono tym kategoriom, które obejmują wydawnictwa dziełowe. Pominięto natomiast pozostałe, jak poświęcone wyłącznie niezwykle prężnej branży opakowaniowej.

 

Złoty Gryf, http://www.izbadruku.org.pl/zg.php

 

Konkurs organizowany przez Polską Izbę Druku na najlepszy pod względem jakościowym i technicznym wyrób poligraficzny w ośmiu, wyodrębnionych kategoriach. Nagrody wręczane są drukarzom. Dla wydawców interesujące są cztery z nich: książka wielobarwna w oprawie złożonej, książka wielobarwna w oprawie prostej, książka jednobarwna w oprawie złożonej oraz książka jednobarwna w oprawie prostej.


Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że zgłoszenia kandydatur może dokonać każdy „polski podmiot gospodarczy”, który w określonym terminie prześle pod adres Polskiej Izby Druku po trzy egzemplarze prac. Muszą być one wykonane w Polsce, w ciągu roku poprzedzającego konkurs (w 2007 roku wręczono więc nagrody za rok 2006).


Kolejnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata na konto PID kwoty 500 zł + VAT za każdą kandydaturę.


Kartę zgłoszenia, jak i szczegółowy regulamin, można pobrać ze strony internetowej PID.


Kandydatury rozpatrywane są przez Komisję Konkursu składającą się z reprezentantów kilku instytucji: Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Sekcji Poligrafów SIMP, Zrzeszenia Polskich Fleksografów, Stowarzyszenia Sitodrukarzy oraz Polskiej Izby Druku.


Wyniki ogłaszane są w trybie „oscarowym”, a więc dwustopniowo. Na pierwszym etapie prezentuje się listy pięciu prac nominowanych w każdej z kategorii, po czym spośród nich wyłaniani są triumfatorzy. Ich listę oznajmia się podczas dorocznego balu Polskiej Izby Druku, na który zapraszani są wszyscy biorący udział. W 2007 roku odbył się on 19 maja w sali balowej warszawskiego hotelu Sheraton.


Zdobywcy nagród głównych otrzymują statuetki oraz znak graficzny Złoty Gryf z prawem używania na blankiecie firmowym oraz zamieszczenia na swoich wyrobach formuły: „Drukarnia jest laureatem konkursu Złoty Gryf”. Pozostali uczestnicy, którzy uzyskali „wysoką ocenę jakości wyrobu”, otrzymują dyplomy stanowiące „certyfikaty wierzytelności”. Nagrodą specjalną, przyznawaną firmom – trzykrotnym zdobywcom Złotego Gryfa, jest statuetka Diamentowego Gryfa.

 

W 2007 roku, w ósmej edycji konkursu, nagrody otrzymali:

 

Książka wielobarwna w oprawie złożonej:

Złoty Gryf – „Photography inspiration”, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

II miejsce – „Powiększenie. Nowy cmentarz żydowski w Krakowie”, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Pozkal

III miejsce – „Mała forma – wielka sztuka”, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

Książka wielobarwna w oprawie prostej:

Złoty Gryf – „Malarstwo polskie XXI wieku”, Leograf Group

II miejsce – „Uśmiech Świata”, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

III miejsce – „Biblia fotografii”, Druk-Intro

 

Książka jednobarwna w oprawie złożonej:

Złoty Gryf – „Det Malrettede Liv”, Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP

II miejsce – „Babcia na jabłoni”, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca

III miejsce – „Kjare hjelper”, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

 

Książka jednobarwna w oprawie prostej:

Złoty Gryf – „Featon”, Drukarnia im. K.Miarki – Tolek

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

Nieznane są daty kolejnego konkursu, który zostanie ogłoszony na przełomie roku 2007/2008.

 

Najpiękniejsza Książka Roku

 

W 2007 roku edycja konkursu organizowanego corocznie przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek była już 47. Jest on formą promocji na rynku lokalnym, ale również polskiej książki za granicą, gdyż nagrodzone prace są prezentowane na liczących się imprezach międzynarodowych.


Ogłoszenie każdej edycji konkursu odbywa się na początku roku, a rozstrzygnięcie – wiosną. W 2007 roku był to kwiecień.


Do konkursu można przesyłać książki (2 egz.) w polskim opracowaniu graficznym i typograficznym, w tym również drukowane za granicą, wydane w roku poprzedzającym konkurs oraz w pierwszym kwartale roku następnego. Prace winny być przyporządkowane na formularzu zgłoszeniowym do jednego z ośmiu działów:

I. Literatura piękna

II. Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)

III. Książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne

IV. Książki dla dzieci i młodzieży

V. Podręczniki

VI. Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki

VII. Albumy

VIII. Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne


Należy także wnieść opłatę w wysokości 160 zł, a dla członków PTWK 120 zł, za każdy zgłoszony tytuł.


Formularz akcesyjny nakazuje wszechstronne opisanie pozycji pod kątem:


– ukształtowania edytorskiego (projekt i skład, ilustracje, projekt okładki, redakcja),


– cech techniczno-poligraficznych (format, krój czcionki, rodzaj oprawy, cena),


– wykonania poligraficznego (wykonawca).


Każdy wniosek musi zawierać również uzasadnienie kandydatury.


Jury ocenia wyłącznie szatę edytorską, ale tym razem nagrodę otrzymuje wyłącznie wydawca.


Wydawnictwa, które otrzymają nagrodę lub wyróżnienie, zobowiązane są do przesłania dodatkowych 2 egz. tytułów.


Wręczenie nagród odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.


Publikacje nagrodzone i wyróżnione są następnie prezentowane podczas wystaw w trakcie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie, Göteborgu, Jerozolimie, Lipsku, Madrycie, Moskwie i Petersburgu oraz w konkursie Schönste Bücher aus aller Welt.


W 2007 roku w  konkursie wzięły udział 82 wydawnictwa, które nadesłały 139 tytułów. Jury w składzie: prof. Józef Wilkoń – przewodniczący, Andrzej Heidrich, Katarzyna Iwanicka, Krystyna Sulkiewicz, Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław Wasilewski i prof. Stanisław Wieczorek nominowało do nagród i wyróżnień 87 książek. W wyniku tajnego głosowania przyznano następujące nagrody:

 

Dział I: Literatura piękna

„Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006”, Tadeusz Dąbrowski (wstęp, wybór, redakcja)

projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij

wydawca: słowo/obraz terytoria

skład: Piotr Górski

druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne

 

Dział II: Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)

„Nadmiar widzialnego”, Edouard Pontremoli

projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij

wydawca: słowo/obraz terytoria

skład: Grzegorz Zazulak

druk i oprawa: Drukarnia Mirex w Mirotkach

 

Dział III: Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne

nagrody ani wyróżnień nie przyznano

 

Dział IV: Książki dla dzieci i młodzieży

„Nocna wyprawa”, Bohdan Butenko

opracowanie graficzne: Bohdan Butenko

wydawca: Świat Książki

skład i łamanie: Studio Page Graph

druk i oprawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP

 

Dział V: Podręczniki

nagrody ani wyróżnień nie przyznano

 

Dział VI: Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki

nagrody nie przyznano

 

Dział VII: Albumy

„Jan Jerzy Pinsel”, Borys Woźniak (wstęp)

opracowanie graficzne: Lech Majewski

wydawca: Wydawnictwo Bosz

przygotowanie do druku: JML Jacek Jutrzenka

druk: Gorenjski Tisk, Kranj (Słowenia)

 

Dział VIII: Katalogi, bibliofilskie i inne

„Sztuka XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Doroty Folgi-Januszewskiej

koncepcja i opracowanie graficzne: Lech Majewski

współpraca: Paulina Gancarczyk

wydawca: Drukarnia Winkowski i Muzeum Narodowe w Warszawie

przygotowanie do druku: JML Jacek Jutrzenka

druk i oprawa: Drukarnia Winkowski

 

Nagrodę honorową przyznano Bohdanowi Butence za całokształt twórczości artystycznej w dziedzinie sztuki książki oraz Wydawnictwu Bosz za wysoki poziom edytorski i artystyczny publikowanych książek. Przyznano także wiele wyróżnień.


Konkurs zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejna edycja zostanie ogłoszona w styczniu 2008 roku.

 

Obsesja Papieru i Tworzyw, http://www.cezex.pl/obsesjapapieru

 

Organizowany od pięciu lat przez dystrybutora papieru, firmę Cezex, doroczny konkurs kreatywny dla agencji reklamowych, drukarń i twórców niezależnych wystartował w 2003 roku. W 2007 roku poszerzono jego formułę o wytwory z tworzyw. Wcześniej jego domenę stanowiły produkty stricte papierowe.


Zgłoszenia z dopiskiem „Obsesja papieru” należy nadsyłać do siedziby firmy Cezex w Warszawie lub przekazać przedstawicielowi firmy w określonym terminie po ogłoszeniu otwarcia kolejnej edycji konkursu, tzn. zwykle na przełomie zimy i wiosny. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora.


Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach przez niezależne jury, które: „doszukuje się przede wszystkim obsesji w temacie papieru oraz tworzyw, spójności kreacji z dobranym materiałem i perfekcyjnej jakości wykonania”. Jego przewodniczącym był w 2007 roku Andrzej Pągowski. Dodatkową pulę nagród przyznaje sam organizator. Zgłoszone prace muszą być wykonane na papierach dostarczonych przez Cezex.


Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się wiosną, podczas gali finałowej. W tym roku było to 31 maja, w Hotelu Europejskim w Warszawie.


Zwycięzcy otrzymują symboliczne statuetki, a nagrodzone prace są następnie prezentowane podczas wystawy, która jesienią odwiedza Kraków, Gdańsk i Poznań.


W 2007 roku do konkursu zgłoszono 460 prac, z czego oczywiście jedynie część stanowiły książki. Jury wyłoniło 20 prac – 11 zwycięskich i dziewięć wyróżnionych, a także przyznało Nagrodę Specjalną. Triumfatorzy otrzymali statuetki.


„Książkowi” zdobywcy statuetek w poszczególnych kategoriach w 2007 roku to:

 

Kategoria I „Mistrzowska Kreacja” (podkategoria „Książka/album”)

Grafix Centrum Poligrafii

 

Kategoria II „Mistrzowskie Wykonanie”

Drukarnia Nowodruk

 

Kategoria III „Mistrzowski Projekt”

Arkoch (Śrem-Zbrudzewo)

 

Nagroda Specjalna Jury

Arkoch (Śrem-Zbrudzewo)

 

Wyróżnione druki dziełowe to:

 

Kategoria I „Mistrzowska Kreacja” (podkategoria „Książka/album”)

Aprobat

 

Kategoria III „Mistrzowski Projekt”

Katarzyna Derkacz-Gajewska

 

Kategoria V „Mistrzostwo na Wielką Skalę”

Kolejowa Oficyna Wydawnicza

 

Kategoria V „Mistrzostwo na Wielką Skalę”

Mirosław Rekowski

 

Firma Cezex postanowiła przyznać również kilka wyróżnień. Otrzymali je: Partners Studio, Hagness, P.P.H.U. Grappefruit, Cartalia, Agata Łaska, Oficyna Poligraficzna Apla, myGRAF Grafika Użytkowa, Pracownia Wydawnicza Elset, Karte & Text Manufaktur (Berlin), Empol, Drukpol, Mariusz Gajewski, Maria Kołodziejczyk i Joanna Dumanowska, Magdalena Wichrowska z Galerii Sztuki Stalowe Anioły, Centrum Poligrafii JOPPOL, Zafran, CorreStudio, Pomarańcza, Akku-Plast, Euro Top-Poligrafia & Reklama, TIK, Piotr Czyrny.


Nieznane są jeszcze daty konkursu w 2008 roku (ogłoszone zostaną zimą 2007).

 

Sappi European/International Printers of the Year Awards, http://www.sappi.com/PrintersOfTheYear

 

Doroczny, ogólnoświatowy konkurs organizowany przez grupę Sappi – jednego z największych światowych producentów papierów powlekanych – obchodził w ubiegłym roku dziesiąte urodziny. Przez ten czas stał się wydarzeniem bardzo prestiżowym w branży poligraficznej. Tym bardziej, że jego korzenie sięgają znacznie głębiej, albowiem pierwsze nagrody, wówczas jeszcze o zasięgu lokalnym, rozdano w Afryce Południowej 28 lat temu!


Jest to konkurs skierowany do drukarzy pragnących pochwalić się swoimi najlepszymi pracami, a rosnąca popularność imprezy oraz zróżnicowanie prac sprawiły, że nagrody przyznawane są od 2005 roku w dziewięciu kategoriach, w tym trzech „wydawniczo-księgarskich”: książki, broszury i katalogi.


Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy ma wymiar lokalny – paneuropejski. Jego triumfatorzy stają następnie w szranki ze zwycięzcami pozostałych trzech pozostałych edycji regionalnych – z całego świata.


Zgłoszenia mogą nadsyłać same drukarnie, ale również ich dostawcy i klienci, jednakże tylko pod warunkiem, że drukarnia wyrazi na to zgodę. Każdy podmiot, prócz firm powiązanych kapitałowo z Sappi, może zgłosić kilka prac. Każda musi być wykonana na papierze dostarczonym przez Sappi, pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia danego roku. W konkursie nie mogą brać udziału zlecenia wykonane bezpośrednio dla organizatora.


Formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej lub w lokalnym biurze Sappi. Tam też można go dostarczyć dołączając po 2 egz. zgłaszanych prac. W razie zdobycia złotego medalu, a więc przejścia do kolejnego etapu – światowego, wymagane jest przekazanie kolejnych 2 egz. Do edycji 2007 zgłoszono łącznie 838 prac z 35 krajów


Druki ocenia niezależne międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą specjaliści z branży poligraficznej. Jurorzy biorą pod uwagę trzy elementy, za które praca może uzyskać łącznie 100 punktów: wrażenie ogólne (60), stopień trudności (20), doskonałość techniczną (20).


Zwycięzcy konkursów regionalnych otrzymują tytuł Najlepszego Drukarza Roku i prawo uczestnictwa w finale ogólnoświatowym, w którym mogą uzyskać tytuł Najlepszego Drukarza Świata. Ponadto, triumfatorzy poszczególnych kategorii otrzymują kolejno: złote, srebrne i brązowe medale. Są one wręczane podczas gali organizowanych co roku w innych, interesujących i atrakcyjnych miejscach. W 2007 roku gala europejska odbyła się w zabytkowym ateńskim Zappeionie, wzniesionym dla uczczenia pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. W imprezie uczestniczyło 300 gości, w tym triumfatorzy oraz ich dostawcy. Finał światowy, który w 2006 roku gościł w Budapeszcie, tym razem zawita do Bostonu w USA.


Nagrodzone prace są prezentowane w specjalnie wydanym katalogu i promowane przez Sappi.


Przewidziano także nagrodę szczególną – Potrójnej Doskonałości (Triple Excellence Award) – dla firmy, której uda się zdobyć złoty medal w jednej kategorii przez trzy lata z rzędu. Dotychczas nie udało się to nikomu.


Wśród nagrodzonych dotychczas dwukrotnie znaleźli się Polacy. W 2007 roku brązowy medal w „nieksięgarskiej” kategorii „Własne materiały reklamowe drukarń” zdobył kalendarz wykonany przez Zakład Poligraficzny Grawipol ze Słupska. Z kolei w 2005 roku drukarnia Arso-Polański otrzymała srebrny medal w kategorii „Jakość druku” za album z trudnymi do reprodukcji pracami Ryszarda Horowitza.


Termin zgłaszania prac do kolejnej edycji upływa 31 stycznia przyszłego 2008 roku.

 

Fespa Awards/Digital Print Awards Europe, http://www.FESPAdigitalprintawards.com

 

Nagrody Fespa Awards przyznawane są przez międzynarodowe stowarzyszenie branży druku cyfrowego i sitodruku FESPA za osiągnięcia technologiczne w zakresie druku cyfrowego i sitodruku. Wśród wielu wyodrębnionych kategorii znalazła się również typowo księgarska: „Reprodukcje sztuki, książki, broszury”, w ramach której wręcza się po trzy medale dla produktów ocenianych w dwóch klasach – kolorów procesowych (CMYK) oraz drugiej – jednego lub wielu kolorów. FESPA Award przyznawana jest w konkursie zamkniętym, dostępnym wyłącznie dla członków stowarzyszenia.


W odróżnieniu od niej Digital Print Awards są dostępne dla wszystkich chętnych. Inny jest też sposób oceny zgłoszonych prac, albowiem jurorzy kładą większy nacisk na rezultat i wartość, jaką konkretny druk cyfrowy przedstawia dla użytkownika końcowego. Kryteria brane pod uwagę ograniczają się do dwóch zasadniczych grup: kreatywność, rozumiana jako oryginalność-wywierany skutek-design oraz poziom zaawansowania wykorzystanych rozwiązań cyfrowych – zastosowanie taktyczne-element zwiększający wartość. W składzie jury zasiadają eksperci branżowi posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie komunikacji, designu oraz technologii druku cyfrowego.


To nowo powstały otwarty konkurs mający bezpośrednio niewiele wspólnego ze światem książek, bowiem tutaj FESPA koncentruje się bardziej na produkcji reklamowej. Jest jednak jeden, bardzo ważny element, który dotyczy także naszej branży – Digital Print Awards to obecnie najważniejszy na świecie otwarty konkurs dla firm pracujących w technologii druku cyfrowego. Dlatego też nagrodzone w nim prace de facto dyktują standardy wykorzystania tej technologii, pokazują i promują dostępne możliwości. Konkurs nie narzuca ograniczeń. Jego głównym zadaniem jest większe wyeksponowanie osiągnięć oraz promocja różnorodnych możliwości i zastosowań druku cyfrowego.


Nagrodzone prace są zbierane w wydawanej specjalnie „Prize Book” zawierającej, obok wymienienia triumfatorów, około 250 pozostałych zgłoszeń.


Z punktu widzenia drukarń z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej konkursy FESPA to znakomita okazja, by zademonstrować swoje umiejętności i zestawić je z tym, co proponują konkurenci zachodni. Tym bardziej, że zarówno szeroki zakres tematyczny, jak i różnorodność kategorii oraz otwarta formuła w zakresie wykonania stwarzają ogromne możliwości kreatywne.

 

Wyróżnienia przyznawane nie tylko produktom, ale i narzędziom pracy drukarń – maszynom, urządzeniom, rozwiązaniom informatycznym są oczywiście dużo ważniejsze dla samej branży poligraficznej. Warto jednak wspomnieć o kilku rozpoznawalnych na naszym rynku.

 

BERTL, http://www.BERTL.com

 

Skoro już mowa o druku cyfrowym, warto wymienić nagrody BERTL – niezależnej instytucji badającej rynek i wydajność cyfrowych urządzeń przetwarzających obraz. Publikuje ona coroczny raport na temat badań kilkuset drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Przyznaje też od 11 lat dwie nagrody – BERTL’s Best i BERTL’s Choice.


Best stanowi wyróżnienie dla produktów innowacyjnych o najwyższej jakości. Z kolei Choice jest „spojrzeniem z drugiej strony” – nagrodą dla rozwiązań uznanych na najlepsze przez użytkowników. Nagrody mogą zdobyć pojedyncze urządzenia, oprogramowanie, jak i całe linie produktów. Organizacja prowadzi badania nad najnowszymi rozwiązaniami próbując je systematyzować. Stąd też, triumfatorzy są identyfikowani i klasyfikowani po wielu próbach i analizach.

 

Editor’s Choice Award

 

Ta prestiżowa nagroda jest z kolei przyznawana przez ekspertów magazynu „Better Buys for Business” produktom, a więc urządzeniom, wyróżniającym się innowacyjnością i nowoczesnością: drukarkom, kopiarkom, faksom i skanerom. Jak zapewnia wydawca, przed wyborem konkretnego kandydata, „najlepszego w swojej klasie”, dokonuje się wnikliwych badań obejmujących analogiczne rozwiązania dostępne w ciągu ostatnich 20 lat. Następnie ich wyniki konsultuje się z użytkownikami. Organizator zapewnia także, że przyznanie nagrody nie ma nic wspólnego z nawiązywanymi kontraktami reklamowymi.

 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, http://www.mtp.pl

 

Rozpoznawany powszechnie Złoty Medal MTP jest przyznawany przez grono ekspertów produktom eksponowanym podczas odbywających się w cyklu dwuletnim targów Poligrafia. Ich laureatami zostają produkty uznane za najlepsze, charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoki poziom jakości.


W 2007 roku otrzymały je:

§   ACCHSH za kompleksowy, skalowalny system produkcyjny PuzzleFlow v.3;

§   Heidelberg Polska za oprogramowanie do zarządzania produkcją poligraficzną Heidelberg Prinect;

§   Konica Minolta Business Solutions Polska za cyfrową maszynę do wydruków poligraficznych kolorowych Bizhub PRO C6500;

§   Michael Huber Polska za system Gecko – koncentraty na bazie mieszaniny nitrocelulozy i poliuretanów;

§   Océ Poland za system dwustronnego arkuszowego druku cyfrowego Océ VarioPrint 6250;

§   Xerox Polska za system druku kolorowego DocuColor 5000 z oprogramowaniem umożliwiającym zabezpieczanie wydruków;

§   Xerox Polska za system drukujący Xerox Nuvera DPS 288.

 

PIA/GATF InterTech Technology Award, http://www.intertechaward.com

 

Nagrody amerykańskiego stowarzyszenia przemysłu poligraficznego Printing Industries of America/Graphic Arts Technical Foundation są przyznawane już od 1978 roku. Laureatami są rozwiązania technologiczne o szczególnej wartości innowacyjnej dla branży komunikacji graficznej. Aby zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę przez jurorów, musi być niedawno usprawnione i przetestowane w praktyce. Nie może być jednak już powszechnie dostępne. Jury musi także uznać, że będzie miało istotny wpływ na rozwój branży na przestrzeni najbliższych pięciu lat.


Znak graficzny nagrody InterTech – wielobarwna gwiazda – jest powszechnie rozpoznawany w branży, dlatego producenci chętnie opatrują nim swe produkty, szczególnie podczas imprez wystawienniczych.

 

CIP4 International Print Production Innovation im. Jürgena Schönhuta (CIPPI), http://www.cip4.org/cippi/index.html

 

Inną doroczną nagrodą technologiczną – tym razem dla drukarń – jest CIPPI przyznawana przez inicjatywę CIP4. Honoruje ona szczególnie efektywne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, w szczególności opartych na standardach CIP i JDF i jest przyznawana za: najbardziej innowacyjną implementację zautomatyzowanego procesu, za najlepszą realizację w stosunku koszty/korzyści oraz za największy postęp w zakresie efektywności i odpowiedzi na potrzeby klientów osiągnięte w wyniku automatyzacji.


International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress (CIP) powstała w Szwajcarii i jest stowarzyszeniem non-profit. Nie posiada stałych biur, a jedynie swoich przedstawicieli w kilkunastu krajach. Łączy sprzedawców, konsultantów i użytkowników szeroko rozumianej branży poligraficznej. Jej członkowie uczestniczą w tematycznych grupach roboczych zajmujących się doskonaleniem i wdrażaniem technologii JDF (Job  Definition Format) – standardu umożliwiającego bezpośredni przepływ prac i komunikację pomiędzy poszczególnymi maszynami i urządzeniami w drukarni.


W przemyśle ważny element stanowią nie tylko wyróżnienia przypisywane produktom końcowym, ale również nagrody otrzymywane za inne osiągnięcia – kadrowe, organizacyjne czy też przyznawane za zasługi dla społeczności lokalnej. Modnym tematem jest dziś ekologia – zużycie surowców i energii oraz recykling. Swoimi osiągnięciami w odzysku zużytego sprzętu chwalą się koncerny HP i Konica Minolta.

Także z tą dziedziną wiążą się liczne nagrody i certyfikaty. Ich posiadanie stanowi element promocji prowadzonej zwłaszcza na trudnym marketingowo rynku papierniczym. Funkcjonują tu dwa podstawowe certyfikaty.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort