Wtorek, 9 lipca 2024
Wystawa w Muzeum Literatury

W setną rocznicę debiutu polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich Sejm RP ustanowił rok 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków. Z tej okazji Muzeum Literatury zorganizowało pokaz przypominający o polskich artystach, którzy w latach 1928-1948 zdobyli medale na Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury. Pośród wyróżnionych znaleźli się m.in. Janina Konarska, Kazimierz Wierzyński, Jan Parandowski, Władysław Skoczylas, Józef Klukowski, Stanisław Ostoja-Chrostowski i Zbigniew Turski.

Od roku 1912 do roku 1948 Igrzyskom Olimpijskim towarzyszył Olimpijski Konkurs Sztuki i Literatury. Przedsięwzięcie to, zainicjowane przez barona  Pierre de Coubertin, miało na celu docenienie nie tylko sportowców, ale także artystów – w myśl idei pielęgnowania przymiotów nie tylko cielesnych, lecz także duchowych. Polscy twórcy wystawili swoje prace po raz pierwszy w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie.

Pokaz „Polscy artyści – medaliści igrzysk olimpijskich” zbiega się w czasie z trzema istotnymi wydarzeniami: stuleciem pierwszego występu reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Rokiem Polskich Olimpijczyków, a także Igrzyskami XXXIII Letniej Olimpiady Ery Nowożytnej w Paryżu (26 lipca – 11 sierpnia 2024 r.). Głównym celem pokazu jest przypomnienie o organizowanych w pierwszej połowie XX wieku konkursach artystycznych, towarzyszących olimpiadzie, których laureaci otrzymywali olimpijskie medale za prezentowane dzieła.

Na pokazie prezentowane są wyróżnione medalami projekty. Większość obiektów pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, część stanowią wypożyczenia z Muzeum Sportu i Turystyki oraz z Muzeum Narodowego w Warszawie. Wśród eksponatów znajdują się m.in. książki Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Parandowskiego, pocztówki przedstawiające twórczość Władysława Skoczylasa i Józefa Klukowskiego, czy dyplom i legitymacja kompozytora Zbigniewa Turskiego z Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 roku. Najcenniejszym eksponatem jest drzeworyt „Narciarze” Janiny Konarskiej, wyróżniony srebrnym medalem podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku.

Treść pokazu dopełniają obszerne biogramy polskich artystów oraz ich wypowiedzi, wyjaśniające podjęcie przez nich tematyki sportowej oraz uczestnictwa w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury.

Więcej o wystawie: https://muzeumliteratury.pl/polscy-artysci-medalisci-igrzysk-olimpijskich-pokaz/

Muzeum Literatury: https://muzeumliteratury.pl

Podaj dalej