Czwartek, 2 lipca 2020

W Międzynarodowym Centrum Kultury prof. Piotr Gliński oraz ambasador Chorwacji w Polsce Tomislav Vidošević podpisali program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023 oraz wspólnie otworzyli wystawę “Boris Bućan. Plakaty”.

W swoim wystąpieniu prof. Piotr Gliński podkreślał: „Mam nadzieję, że Program ten już wkrótce będzie mógł się urzeczywistniać w formie wielu wspólnych projektów i inicjatyw kulturalnych, realizowanych zarówno na terytorium Polski, jak i Chorwacji”.

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2020-2023 precyzuje formy i obszary polsko-chorwackiej współpracy kulturalnej na szczeblu resortów kultury, a jego podpisanie pozwala na wzmocnienie współpracy w wielu obszarach kultury.  Program wspiera nawiązywanie bezpośrednich kontaktów oraz rozwijanie współpracy między instytucjami kultury w różnych dziedzinach kultury. Określa m.in. zasady organizacji wizyt i pobytów artystów, twórców oraz specjalistów w dziedzinie kultury, a także zasady współpracy galerii i muzeów, w tym organizacji projektów wystawienniczych. Wskazuje formy współpracy w zakresie muzyki, teatru i tańca. Umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Zachęca instytucje do współpracy w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, wymiany specjalistów w tym zakresie, podejmowania wspólnych inicjatyw oraz ochrony dóbr kultury.

Program podkreśla również znaczenie wspólnego dziedzictwa i jego badania oraz współdziałania w zakresie edukacji historycznej. Wspomaga przekłady oraz promocję literatury. Zachęca do współpracy bibliotek i instytucji zajmujących się ochroną praw autorskich. Wskazuje formy współpracy w zakresie kinematografii. Podkreśla znaczenie współpracy archiwów. Zachęca do rozwijania kooperacji dotyczącej przemysłów kultury. Wyznacza platformę współdziałania na forach międzynarodowych.

Podpisany w 1 plica program dotyczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek mu podległych, a także pośrednio podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

Podpisaniu Programu towarzyszyło otwarcie wystawy „Boris Bućan. Plakaty”. Boris Bućan jest uważany za jednego z pierwszych artystów chorwackich, który już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku skierował się zarówno ku sztuce publicznej, jak i wykreował jugosłowiański pop‑art. Do historii przeszły jego uliczne akcje w centrum Zagrzebia (takie jak malowanie chodnika i umieszczanie kolorowych obrazów na ulicach). W tworzonych już od lat siedemdziesiątych plakatach artysta wypracował swój swoisty i rozpoznawalny styl.

Dopełnieniem chorwackiego dnia w Międzynarodowym Centrum Kultury była premiera nowej publikacji o historii Chorwacji w serii Biblioteka Europy Środka autorstwa prof. Macieja Czerwińskiego “Chorwacja. Dzieje, kultura, idee”. Książka powstała z myślą o polskim czytelniku, który zachęcony wakacyjną podróżą na malownicze wybrzeże Chorwacji, chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kraju.

 

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Danuta Matloch
Źródło: MKiDN