Piątek, 9 września 2022

8 września Izba Wydawców Prasy oraz ZAiKS zawarły porozumienie o współpracy mającej na celu realizację wspólnych interesów we wdrażaniu i egzekwowaniu praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz posiadaczy tych praw, w tym wydawców prasy i dziennikarzy w Polsce.

Strony porozumienia zamierzają prowadzić wspólne działania wobec platform internetowych, dążąc do szybkiego i skutecznego wdrożenia w Polsce dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE/2019/790). Izba i ZAiKS podejmą również wspólnie działania edukacyjno-informacyjne m.in. w postaci rozmów, szkoleń, seminariów, konferencji itp., skierowane zarówno do posiadaczy praw, jak i innych środowisk, których głos jest istotny w procesie implementacji ww. dyrektywy.

Podaj dalej
Autor: ET