Czwartek, 25 października 2007


Wśród źródeł informacji o tym, co dzieje się na polskim – i nie tylko – rynku poligraficznym, coraz ważniejszą rolę pełnią wortale internetowe. Wśród nich można wyodrębnić grupę najważniejszych, najbardziej prężnych. Niektóre są częściowo związane z branżą wydawniczą, a przynajmniej – dzięki nieograniczonym praktycznie ilościom miejsca na publikację tekstów – podają również informacje dotyczące i interesujące wydawców książek.

Generalnie wszystkie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza, to witryny połączone z tytułami prasowymi – magazynami branżowymi. Druga to niezależne serwisy, dla których przestrzeń sieci komputerowej jest podstawowym medium przekazu informacji.

 

Wortale magazynów

 

Strony sieciowe stworzone i prowadzone przez redakcje magazynów branżowych nie są wyłącznie wortalami informacyjnymi. Stanowią zazwyczaj ich internetową wizytówkę, a czasem również forpocztę edycji drukowanych. Publikowane tam informacje bywają „przedrukiem” z wersji papierowej – niekiedy w postaci skróconej, a kiedy indziej – pełnej. Jeśli jednak chodzi o tzw. newsy, pojawiają się one na stronach internetowych często wcześniej, nim ukażą się drukiem.


Domeny wydawców są w większości tożsame z tytułem pisma drukowanego. Wyjątek stanowi jedynie miesięcznik „Print & Publishing”, lansujący domenę printernet.pl, która w przyszłości ma się stać wspólną płaszczyzną dla wszystkich tytułów wydawanych przez międzynarodową grupę wydawniczą European Media Group.

 

„Papierniczy Świat”, http://www.unit.com.pl/run/tytuly/5&PL

Strona poświęcona wyłącznie promocji wydania papierowego, zawierająca podstawowe informacje oraz ofertę reklamową. Można z niej pobrać również starsze numery magazynu w formacie PDF.

 

„Poligrafika”, http://www.poligrafika.pl

Strona główna prezentuje okładkę ostatniego wydania, najświeższe informacje, dostęp do katalogu dostawców i drukarń oraz zakładki do podstron prezentujących bardziej szczegółowe informacje na temat wydania drukowanego. Część informacyjna jest dobrze zorganizowana w dwóch osobnych obszarach: „Z ostatniej chwili” (pięć newsów bieżących) i „Więcej Informacji” (notki archiwalne). Ze strony można również pobrać dane teleadresowe niektórych drukarń i innych podmiotów branżowych, działających niekoniecznie na rynku dziełowym.

 

„Print & Publishing”, http://www.printernet.pl

Strona prezentuje pojawiające się codziennie aktualności. Oferuje również dostęp do podstron z bliższymi informacjami na temat firmy. Niemniej, większa jej część znajduje się obecnie w przebudowie.

 

„Przegląd Papierniczy”, www.spp.pl/przeglad_papierniczy.php

Strona magazynu będącego jednocześnie oficjalnym organem Stowarzyszenia Papierników Polskich. Zawiera kilka informacji o piśmie i dane kontaktowe. Natomiast więcej informacji bieżących o rynku papierniczym można znaleźć na stronie macierzystej stowarzyszenia pod adresem http://www.spp.pl.

 

„Świat Druku”, http://www.swiatdruku.com.pl

Portal ten jest w większym stopniu nastawiony na promocję wydania drukowanego. Zawartość informacyjno-ogłoszeniowa stanowi jego część poboczną, o czym świadczy jej umieszczenie – na prawym marginesie. Powszechnie dostępne są newsy publikowane w dziale „Z ostatniej chwili”. Witryna umożliwia również dostęp do archiwum wydań drukowanych, jednakże w tym celu konieczne jest założenie prenumeraty bieżących edycji papierowych.

 

„Świat Poligrafii”, http://www.swiatpoligrafii.pl

Strona o bogatej, ale również skomplikowanej strukturze i zawartości. Proponuje sporo informacji o wydaniu drukowanym oraz dostęp do bezpłatnego katalogu wybranych firm. Centralną część zajmuje kolumna newsowa z zajawkami tekstów. Są one uszeregowane według działów, jednakże niektóre materiały rozsiano po licznych podstronach, do których wiodą ze strony głównej niemniej liczne zakładki.


Interesującą podstroną jest „Forum ekspertów”, gdzie specjaliści branżowi obligują się do odpowiedzi na pytania zadane przez gości portalu, w ramach określonych tematów. Niestety, ani zadawane pytania ani odpowiedzi nie są dostępne dla czytelników działu.


Z portalem zintegrowany jest sklep internetowy firmy Cortland umożliwiający zakup rozwiązań informatycznych oraz z zakresu designu (czcionki), color managementu i proofingu.

 

„Wydawca”, http://www.wydawca.com.pl

Typowy portal pogranicza wydawniczo-poligraficznego, który podobnie jak wersja drukowana prezentuje sporo newsów z obu obszarów. Jest to jednocześnie oficjalny serwis Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i stąd też rozbudowana część informacyjna o działaniach stowarzyszenia. Oprócz informacji o edycji papierowej „Wydawcy”, na którą serwis kładzie mniejszy nacisk, oferuje on również bezpłatny dostęp do katalogów wybranych firm. Można tu znaleźć także szczegółowe informacje na temat jednego z wcześniej opisywanych rankingów drukarń dziełowych.

 

„Vidart”, http://www.vidart.com.pl

Portal zapełniony wręcz rozmaitymi newsami z rozmaitych dziedzin, czasem wręcz luźno związanymi z branżą, dotyczącymi np. zagadnień ekonomicznych, technologii stricte informatycznych czy tematyki wzornictwa i projektowania. Wszystko to uszeregowane aż w czterech kolumnach, niestety bez jasnego podziału tematycznego. Podstrony poświęcone są magazynom wydawanym przez Vidart. Jedna zawiera również giełdę maszyn. Ich sprzedaż stanowi podstawową działalność firmy.

 

Wortale „niezależne”

 

Funkcjonują wyłącznie w Sieci. Jest to dla nich zarówno przestrzeń publikacji informacji, jak i komunikacji z odbiorcą oraz klientami. W dużej mierze nastawione są handlowo. Dominują w nich oferty stricte sprzedażowe, pracy czy też różnie profilowane katalogi firm.

 

Drukarnie.com.pl, http://www.drukarnie.com.pl

Działający od 2000 roku portal informacyjny, którego główną zawartość stanowi część handlowa – oferty sprzedaży nowych i używanych maszyn i urządzeń, ogłoszenia drukarń, oferty pracy, katalogi firm itp. Dział aktualności i inne informacje newsowe są rozmieszczone na kilku podstronach. Ciekawym działem jest „VIP mówi” – zestaw wywiadów z osobami ważnymi w środowisku. Interesujący zestaw materiałów szkoleniowych dla użytkowników poszukujących podstawowych informacji technicznych, zawiera również blok „Poligrafia bez tajemnic”.

 

Poligrafia.org.pl, http://www.poligrafia.org.pl

Witryna o przeznaczeniu głównie handlowym. Choć na stronie głównej pojawiają się newsy, więcej tu informacji o szkoleniach, targach czy nowych publikacjach. Strona „na dorobku”.

 

Polska Poligrafia, http://druk.info.pl

Portal stanowi „pozostałość” po drukowanym magazynie ukazującym się onegdaj właśnie pod tym tytułem. Strona główna wita rozbudowanym działem newsowym szeregującym zawartość w czterech działach: marketing, z życia firm, premiery, spotkania. Zawiera też rozbudowany katalog firm i dział ogłoszeń komercyjnych.

 

Print in Poland, http://www.printinpoland.pl

Platforma handlowa dla firm z branży poligraficznej. Nie ma tu w ogóle newsów, a jedynie informacje handlowe. Jej zadaniem jest umożliwienie wydawcom z zagranicy zlecenie druku w naszych firmach.

 

Poligraficzna Agencja Informacyjna (PAI), http://printinpoland.com/pai

Podstrona witryny Print in Poland obsługująca w zakresie PR i rozpowszechniania informacji blisko 30 firm z branży poligraficznej, głównie sprzedawców maszyn, materiałów i rozwiązań informatycznych.

 

Widać, iż konstrukcja poligraficznych wortali informacyjnych stanowi konsensus pomiędzy koniecznością prezentacji informacji bieżących, a wymogami współpracy handlowej. Wszak utrzymanie każdego z serwisów opiera się na działalności reklamowej. Widać to najlepiej w analogiach między działami czy podstronami poszczególnych witryn, różniącymi się często zawartością merytoryczną głównie z tego właśnie względu.


Niemniej, konstrukcja serwisów, czy tak często podkreślana przez fachowców „przyjazność” wobec użytkownika, pozostawiają wiele do życzenia. Czasami raz stworzona i „postawiona” potrafi tkwić w witrynie i długo czekać na aktualizację.


Wciąż czekamy na nowoczesny portal tego rodzaju. W międzyczasie warto jednak przyjrzeć się i śledzić to, co już mamy.