Piątek, 24 marca 2023
Szczególny wieczór w Bibliotece Narodowej

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala, jaka odbyła się w środę 22 marca w w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie, była szczególna. „Z powodów sanitarnych”, jak stwierdził prof. Włodzimierz Bolecki, przewodniczący jury nagrody, nie można było jej zorganizować w dwóch poprzednich latach i dopiero teraz uhonorowano laureatów – za rok 2020 Małgorzatę Musierowicz, za rok 2021 Jana Tomkowskiego oraz za rok 2022 Piotra Wierzbickiego.

Gospodarzem wydarzenia był dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, który powitał laureatów i miłośników literatury, a wśród nich dr. Jarosława Selina, sekretarza stanu i generalnego konserwatora zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Pawła Szrota, sekretarza stanu i szefa gabinetu prezydenta RP, a także Joannę Nowakowska, prezes zarządu Fundacji PZU. Odczytano list od Elżbiety Witek, marszałka Sejmu.

Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala w 2015 roku. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa. Nagroda nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010–2012 przez Bibliotekę Narodową.

Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz ufundowaną przez Bibliotekę Narodową nagrodę pieniężną. Laureatów wyłania jury, powołane przez dyrektora Biblioteki Narodowej. Obecnie w jego składzie zasiadają: prof. Włodzimierz Bolecki (przewodniczący), prof. Tomasz Bocheński, Antoni Libera oraz o. Janusz Pyda OP.

Małgorzata Musierowicz pojawiła się na ekranie nad sceną i uczestniczyła w uroczystości zdalnie ze swojego mieszkania w Poznaniu. Jury wyróżniło laureatkę za „całokształt twórczości, w której z odwagą, humorem i przenikliwością uchwycone zostało piękno i dobro codziennego życia w sposób wolny od banału i kiczu. Za pochwałę etosu inteligenta, wysokiej próby kunszt literacki i swadę narracyjną”. Laudację wygłosił o. Janusz Pyda OP.

 

Prof. Jan Tomkowski został wyróżniony za całokształt twórczości. – Nie mam wielkiego doświadczenia w odbieraniu nagród – powiedział laureat, dziękując za nagrodę. Moja przygoda z literaturą rozpoczęła się niemal pół wieku temu i rozpoczęła się właściwie pod skrzydłami Dedala, a debiutowałem bardzo nietypowo, bo nie wierszem, jak inni młodzi ludzie, czy recenzją, ale całkiem dużym esejem, jak został zamieszczony w „Twórczości” w 1977 roku. O druku decydowali wówczas dwaj panowie – Andrzej Kijowski i Zdzisław Najder, którzy dla mnie jakby patronowali krajowej części polskiej szkoły eseju – przypomniał Jan Tomkowski. Laudację wygłosił o. Janusz Pyda OP.

Piotr Wierzbicki został nagrodzony za „całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności tematów, mistrzowską precyzję języka i trafność sądów oraz za nonkonformizm i wierność zdrowemu rozsądkowi we wszystkim, o czym pisał”. Laudację wygłosił dr Antoni Libera.

 

Poprzednio Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala otrzymali: Przemysław Dakowicz (2015), ex aequo Marta Kwaśnicka oraz Renata Lis (2016), prof. Andrzej Nowak (2017), Wojciech Tomczyk (2018) oraz prof. Piotr Nowak (2019)

Dyrektor Tomasz Makowski zapowiedział, że kolejna uroczystość – za rok – odbędzie się już tradycyjnie „we wspaniałym Pałacu Rzeczpospolitej przy pl. Krasińskich, który obecnie przechodzi remont i pięknieje. Jest to jeden z najpiękniejszych siedemnastowiecznych pałaców Warszawy, a historycy sztuki mówią, że jest najpiękniejszy po tej stronie Alp”.

Podaj dalej
Autor: (fran), Foto: Tetiana Vasylieva /BN