Czwartek, 25 lutego 2021
Badanie Biblioteki Analiz pod patronatem Polskiej Izby Książki

Biblioteka Analiz przygotowuje raport dotyczący polskiego rynku książki w 2020 roku.

Wielu uczestników rynku podziela pogląd, że brak podstawowych danych rynku i bieżącej analizy funkcjonujących na nim trendów stanowi poważną przeszkodę w prawidłowym zarządzaniu i planowaniu dla wszystkich przedsiębiorców działających w naszej branży.

Ale aby takie raporty powstawały, konieczne jest współdziałanie!

W oparciu o dostarczane informacje i zestawienia najbardziej podstawowych wyników działalności otrzymamy obraz naszego rynku.

Badanie ma także na celu określić charakter produkcji wydawniczej realizowanej w Polsce. Szczególnie ważne wydają się zatem informacje na temat dywersyfikacji dostępnej oferty, dane na temat udziału w nim nowoczesnych form wydawniczych, jak również analiza efektywności poszczególnych kanałów dystrybucji.

Biblioteka Analiz od ponad dwudziestu lat dostarcza dane na temat rodzimego rynku książki. Jest jedyną firmą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego. Stale monitoruje sytuację i publikuje rezultaty, a raporty w formie pięciotomowej publikacji „Rynek książki w Polsce” są najbardziej obszerną i szczegółową pozycją podsumowującą naszą branżę. Służą wszystkim uczestnikom rynku, a także studentom i naukowcom.

Na podstawie danych Biblioteki Analiz opracowywany jest m.in. raport na zlecenie Instytutu Książki w angielskiej wersji językowej – „Book Market in Poland” (dostępny na Targach Książki we Frankfurcie czy w Bolonii), a także na potrzeby innych zagranicznych organizacji zainteresowanych polskim rynkiem książki.

Dlatego niezwykle jest, aby ta praca była kontynuowana. Brak podstawowych danych o rynku i bieżącej analizy funkcjonujących na nim trendów stanowi poważną przeszkodę w prawidłowym zarządzaniu i planowaniu dla wszystkich przedsiębiorców działających w naszej branży.

Biblioteka Analiz gwarantuje, że wszelkie podawane dane są traktowane z najwyższą poufnością i nie odbywa się ich przekazywanie osobom trzecim. Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby opracowania raportu na temat aktualnej kondycji rynku książki w Polsce.

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do stworzenia raportu. W pierwszej kolejności przekażemy go osobom, które wezmą udział w naszym badaniu.

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie 👉ankiety.

Wypełnioną w możliwie jak najszerszym zakresie ankietę prosimy odesłać na adres: ewa@biblioteka-analiz.pl

Link do ankiety: RKP 2021 ankieta

 

Badanie objęła patronatem

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort