środa, 3 marca 2021
Na Koszykowej mniej o 17 proc. tytułów

Dane otrzymane z Biblioteki Narodowej wyraźnie obrazują kryzys, jaki dotknął rynek książki w ubiegłym roku. Wówczas do narodowej książnicy wpłynęły tylko 34.053 tytuły, gdy rok wcześniej odnotowano liczbę 41.668 tytułów, co oznacza spadek o ponad 18 proc.!

Tę negatywną tendencję potwierdzają informacje, jakie otrzymaliśmy z Biblioteki na Koszykowej, czyli Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

W 2019 roku Biblioteka na Koszykowej otrzymała łącznie 25.975 książek z tytułu egzemplarza obowiązkowego, a w roku ubiegłym 21.586, czyli blisko o 17 proc. mniej, a więc podobnie jak Biblioteka Narodowa.

Najmniej książek nadesłano w najbardziej kryzysowym miesiącu, czyli w kwietniu – dotarło wtedy tylko 431 egz., gdy rok wcześniej w tym samym miesiącu było 2266 egz., co oznacza spadek aż o 81 proc.!

Dodajmy jeszcze, że gdy w 2019 roku pierwsze półrocze było lepsze niż drugie pod względem otrzymanych przez bibliotekę egzemplarzy obowiązkowych: 14623 wobec 11352, to w tym roku tendencja była odmienna i więcej książek napłynęło w drugim półroczu niż w pierwszym, kiedy pojawiły się oznaki największego kryzysu: 9.065 wobec 12.531.

Dyrekcji obu bibliotek – narodowej książnicy i Biblioteki na Koszykowej bardzo dziękujemy za otrzymane zestawienia, które szerzej zostały wkrótce omówione w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

Autor: (PD), fot. ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort