środa, 29 marca 2023
Tylko do 30 marca nabór do programu „Rozwój sektorów kreatywnych”

Jak już informowaliśmy, 1 czerwca powołano Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Jak wskazano, “jego utworzenie jest kontynuacją i rozwinięciem polityki wsparcia polskich przemysłów kreatywnych realizowanej od 2016 roku i wynika z potrzeb i postulatów polskich twórców i przedsiębiorców. Instytucja ma ich wspierać i stwarzać im jak najlepsze warunki do tego, aby mogli godnie zarabiać na swojej pracy i swoich talentach”.

Działalność bieżąca Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych koncentruje się na takich obszarach jak:

  • animowanie współpracy na linii kultura-biznes-nauka-technologia;
  • inwestowanie w rozwój polskich przemysłów kreatywnych – w szczególnie rokujące, prorozwojowe i atrakcyjne kulturowo projekty oraz w wybitnie utalentowanych twórców;
  • realizowanie innowacyjnych, łączących potencjał i zasoby wielu różnych branż kreatywnych projekty, promujących polską kulturę oraz budujących pozytywny wizerunek Polski w oparciu o przemysły kreatywne;
  • edukacja i profilaktyka.

Powołanie p.o. dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Na czele Centrum Rozwoju Przemysłów kreatywnych stanął Mateusz Dzieduszycki, który objął stanowisko p.o. dyrektora Centrum.

Mateusz Dzieduszycki jest producentem, reżyserem, scenarzystą, dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. W 1999 roku ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jako reporter współpracował z zagranicznymi stacjami telewizyjnymi z Francji i Niemiec, a jako autor reportaży prasowych – z tygodnikiem „Spotkania”, z „Rzeczpospolitą”, „Obserwatorem” i „Tygodnikiem Literackim”.

W ramach wieloletniej współpracy z Telewizją Polską był reporterem i producentem Wiadomości TVP1, a następnie jako producent, reżyser i scenarzysta brał udział w produkcji różnorodnych programów kulturalnych, m.in. tygodnika kulturalnego „Goniec” czy Festiwalu Piosenki im. Marka Grechuty, oraz dokumentalnych i zaangażowanych społecznie. Jako producent zrealizował szereg filmów, m.in. „Śladami Josepha Conrada” (2017), „Pod Platanem” (2019), „Leopold Tyrmand – życie bez kompromisów” (2020), „Ten cmentarz musi żyć” (2020).

Program „Rozwój Sektorów Kreatywnych”
Do 30 marca do godz. 12 przyjmowane są wnioski do programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 8 mln złotych. Minimalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł, a maksymalna – 400 tys. zł.

Program udziela wsparcia “najbardziej wartościowym inicjatywom i projektom przyczyniającym się m.in. do budowania wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych, łączącym wysoką wartość kulturową i artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym”.

Resort kultury poinformował, że program wspiera pięć obszarów kultury. Pierwszy z nich to działania edukacyjne mające na celu m.in promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach.

Drugim obszarem dofinansowanym w ramach programu są “projekty badawcze rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy)”.

Kolejne pole kultury, które może być objęte programem to “eksport polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.

Dofinansowanie można dostać też na prototypowanie i rozwój projektów, czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach “poprototypowych” lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych.

Piąty obszar to artystyczne wideoklipy, które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://www.crpk.pl/projekty/rsk

Podaj dalej
Autor: ET