Czwartek, 30 listopada 2023
Stypendia kulturalne przyznane

Przyznano stypendia Prezydenta Bytomia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Trafią one do dziesięciu twórców działających w takich obszarach, jak: literatura, sztuki wizualne, projekty interdyscyplinarne, folklor i tradycja, taniec i muzyka. Na ten cel przeznaczone będzie 96 tys. zł z budżetu gminy.

W dziedzinie literatura stypendium otrzyma m.in. Adrian Katroshi, scenarzysta, twórca bloga „Utropy Micyny” i autor napisanej po Śląsku książki pod tym samym tytułem. Projekt będzie polegał na napisaniu opowiadań w języku śląskim, których zbiór zostanie wydany w formie książki (papierowej i e-book). Jej roboczy tytuł to „Utropy Micyny 2” i będzie ona kontynuacją książki „Utropy Micyny. Dyć niy kożdy superbohater nosi plała.”

W tej samej kategorii stypendium przyznane zostało Marcinowi Wądołowskiemu, który opracuje i przygotuje do druku monografię (biografię) Łukasza Wallisa pod roboczym tytułem „Z pieśnią ludową przez życie. Łukasz Wallis – rozbarski zbieracz pieśni ludowych”.

W dziedzinie literatury i niematerialnego dziedzictwa stypendium otrzyma także Anna Meiser, która w ramach programu stypendialnego będzie pracować nad publikacją „Bytom w słowach poetów – bytomian z pierwszego powojennego dwudziestopięciolecia.” Książka ma być popularnonaukową opowieścią o Bytomiu i jego przeszłości, którą autorka będzie chciała zainteresować czytelników w każdym wieku.

W dziedzinie literatury stypendium otrzymała Anna Seemann-Majorek. Jej projekt zakłada przygotowanie 10 bajek o bytomskich kobietach pt. „O Bytomiankach – bajki Bytomianki czyli kobiecy pierwiastek Bytomia”, które udostępnione zostaną bezpłatnie na stronie Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury i Fundacji Passart.

W dziedzinie literatury stypendium otrzyma również Nina Nowara-Matusik, która przełoży na język polski opowiadania „Unter Tage/Na dole” pióra bytomskiego pisarza Josefa Wiessalli, opracuje redakcyjne przekład oraz przygotuje go do publikacji.

W dziedzinie projekty interdyscyplinarne stypendium przyznane zostało Magdalenie Mikrut-Majeranek, która przygotuje spacerownik bytomski popularyzujący turystykę industrialną w Bytomiu. W publikacji znajdą się też informacje na temat dziejów Bytomia, jego kultury i tradycji kultywowanych przez dawnych mieszkańców. Zostaną one utrwalone w formie cyfrowej i opublikowanie w Internecie w wolnym dostępie.

Więcej informacji: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Stypendia-kulturalne-przyznane-/idn:40762

Podaj dalej
Autor: ET