Wtorek, 14 września 2021
Rusza program „Ocalimy Świat”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zainicjowała program „Ocalimy Świat”, adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Na potrzeby programu powstanie 30 opowiadań pióra piętnastu uznanych polskich autorów dla dzieci i młodzieży na temat uniwersalnych wartości moralnych ukazanych w kontekście wyzwań ekologicznych.

Wśród pisarzy, którzy już przyjęli zaproszenie do projektu, są m.in. Barbara Kosmowska, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Katarzyna Ryrych, Maciej Wojtyszko, Rafał Witek, Marcin Kozioł.

Uzupełnieniem komponentu literackiego, moralnego i ekologicznego programu są pakiety narzędzi cyfrowych, które będą pomocne przy projektowaniu, realizacji i promocji projektów przez uczniów.

Program zostanie przeprowadzony w 500 placówkach w kraju – obejmie wszystkie typy i poziomy szkół podstawowych (klasy I–III,  IV–VI, VII–VIII), może też być prowadzony w bibliotekach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych. Projekty proekologiczne zaangażują uczniów, ich rodziny, edukatorów i społeczność lokalną.

Udział w programie jest nieodpłatny.

„Poprzez Program OŚ chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych ludzi. Zażegnanie kryzysu ekologicznego i trwałe wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju nie będzie bowiem możliwe bez zmiany postaw i praktykowanych wartości – z egoistycznych i materialistycznych na zorientowane na wspólne dobro” – mówi Irena Koźmińska, prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

„Dziś wiemy, że kryzys klimatyczny spowodowany jest przez zachowania nas wszystkich jako cywilizacji. Potrzeba więc odwagi, by stawić czoło wyzwaniom przebudowania postaw i zasad kształtujących nasze życie. Potrzeba współpracy i wzajemnego zrozumienia. Dlatego z ogromną radością przystąpiliśmy do współpracy merytorycznej z Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, aby poprzez literaturę kształtować postawy, uwrażliwiać na zależność społeczeństwa od przyrody i klimatu. Chcemy pomagać młodym pokoleniom, pokazując wzorce bohaterów na miarę największego wyzwania cywilizacyjnego” – podkreśla Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Program realizowany jest we współpracy z partnerem merytorycznym – WWF Polska oraz partnerami strategicznymi: ING Bankiem Śląskim SA i Visa. Patronat honorowy nad programem objęły Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.

 

Autor: ET
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort