Poniedziałek, 20 listopada 2023

Miasto Wisła i samorząd woj. śląskiego zamierzają utworzyć „Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle”. Sercem nowej instytucji kultury ma być wiślański dom zmarłego pisarza.

Uchwałę inicjującą działania regionu w tej sprawie mają podjąć sejmikowi radni.

Jak napisano w uzasadnieniu tego projektu, „do zakresu działania ‘Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle’ należeć będzie trwała ochrona dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz całej literackiej spuścizny pozostawionej przez Pana Jerzego Pilcha – polskiego pisarza, publicysty, felietonisty, dramaturga i scenarzysty filmowego, laureata licznych, prestiżowych nagród”.

Nowa instytucja ma zająć się przede wszystkim rozwijaniem Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry, którego trzy edycje odbyły się już w Wiśle. Dom pracy twórczej ma być też areną wydarzeń kulturalnych, szczególnie literackich. W domu przybliżone mają zostać także życie i twórczość Jerzego Pilcha.

„Głęboko ceniąc jego wkład dla kultury śląskiej i polskiej, pragnąc w stały i znaczący sposób upowszechniać wiedzę o tym wyjątkowym artyście, nie tylko podczas organizowanego Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry, lecz prowadząc stałą działalność instytucjonalną w postaci Domu Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle Burmistrz Miasta Wisła postanowił utworzyć instytucję kultury pod ww. nazwą” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Jak podkreślono, po przyjęciu tej uchwały sejmiku konieczne będzie jeszcze zawarcie umowy woj. śląskiego i miasta Wisły ws. prowadzenia wspólnej instytucji.

Zasygnalizowano, że środki na jej działalność ujęto w materiałach planistycznych do projektu budżetu województwa na 2024 rok. Konieczna będzie też m.in. jeszcze jedna uchwała sejmiku ws. uzgodnienia treści statutu instytucji.

Oszacowano, że remont i adaptacja domu Jerzego Pilcha mogą kosztować ok. 1,8 mln zł. Miasto deklarowało wówczas zgromadzenie ok. 1 mln zł, a województwo 600 tys. zł; reszta ma pochodzić z budżetu Wisły.

Samorząd Wisły odkupił dom rodzinny pisarza Jerzego Pilcha w kwietniu 2022 roku. Kosztował on 700 tys. zł.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: PAP