Wtorek, 18 października 2022

Zofia Szpojankowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, poinformowała Bibliotekę Analiz, że dyrekcja Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie jest bardzo zainteresowana współpracą w zakresie odbywania praktyk księgarskich uczniów w warszawskich księgarniach.

– Każda chętna księgarnia musi podpisać umowę osobno (jako samodzielna jednostka gospodarcza). Koszt dla księgarń zerowy. Potrzebne tylko pewne zaangażowanie przy praktycznej nauce zawodu – przekazała Zofia Szpojankowska.

Tekst umowy jest bardzo prosty i czytelny. Praktyka zawodowa trwa 20 dni roboczych, przez pięć dni w tygodniu, w wymiarze do ośmiu godzin dziennie.

>>>Zobacz wzór umowy

Program praktyk zawodowych – technik księgarstwa:

 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy.
 • Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy.
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 • System pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej w księgarni.

 2. Programy komputerowe wspierające pracę zawodową

 • Biurowe urządzenia techniczne.
 • Programy komputerowe wspierające prowadzoną działalność gospodarczą.
 • Programy komputerowe wspierające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Konstrukcja dokumentów służbowych.
 • Przedmiot i zadania statystyki.
 • Podstawowe miary statystyczne.
 • Badania statystyczne.
 • Opracowanie wyników badań statystycznych.
 • Wykorzystanie programów komputerowych do prezentacji wyników badań statystycznych.

3. Bibliografia w księgarstwie

 • Charakterystyka rynku wydawniczego.
 • Praca nad książką w wydawnictwie.
 • Droga książki od autora do czytelnika.
 • Ustawa o prawie autorskim.
 • Działalność reklamowo-informacyjna wydawnictw.
 • Struktura książki.
 • Rodzaje asortymentu.
 • Pośrednia i bezpośrednia metoda poznawania asortymentu.
 • Edytorska i księgoznawcza ocena książki.
 • Podstawowe techniki druku.
 • Techniki druku artystycznego.
 • Kierunki rozwoju poligrafii.
 • Rodzaje opraw i ich funkcje.
 • Rozwój postaci książki i oprawy na przestrzeni wieków.

4. Działalność reklamowa księgarni

 • Kompozycja oferty handlowej.
 • Formy i metody reklamy asortymentu i księgarni.
 • Metody popularyzacji czytelnictwa.
 • Organizacja spotkań autorskich.
 • Organizacja wystawy i kiermaszu.
 • Rozliczenia finansowe.
Podaj dalej
Autor: ET