środa, 15 maja 2024
Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie, Department of Social Communication and Information Activities Lviv Polytechnic National University, Department of Social Communication Lesya Ukrainka Volyn National University, Department of Media Communications Ukrainian Academy of Printing zapraszają na 4. Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Ksi@żka w mediach – media w ksi@żce pt. „Praktyki lekturowe w dobie nowych mediów i technologii”.

Lublin, 27-28 czerwca 2024 roku, MS Teams

Podczas konferencji organizatorzy proponują podjęcie na nowo namysłu nad fenomenem i istotą zjawiska „praktyk lekturowych” w społeczeństwie nadmiaru przekazów medialnych i informacji, w czasach silnie naznaczonych rozwojem cyfrowych technologii. W nowych kontekstach chcemy poszukać odpowiedzi na zasadnicze pytania: kto czyta? co czyta? gdzie i kiedy to robi?, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich narzędzi? dlaczego i po co?, jak rozumie i do czego wykorzystuje czytane teksty?

Poszukując odpowiedzi na te (i inne) pytania paneliści skupią się na refleksji wokół następujących zagadnień:
– Badania praktyk lekturowych, czytania i czytelnictwa w Polsce i na świecie.
– Czytanie i czytelnictwo w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma/ Współczesna kultura czytelnicza/ Czytanie jako forma uczestnictwa w kulturze.
– Modele czytania/ Style odbioru i doświadczenia lektury/ Sposoby i sytuacje lektury.
– Ekran czy papier? Rodzaj medium a percepcja tekstu i doświadczenia lekturowe.
– Czytanie vs. słuchanie książki a procesy percepcyjne.
– Zmiana form praktyk lekturowych wobec dominacji kultury ruchomego obrazu.
– Praktyki lekturowe a sztuczna inteligencja.
– Nowe kategorie czytelników/ Subkultury czytelnicze / Czytanie społecznościowe i praktyki lekturowe w sieci.
– Zachowania i potrzeby lekturowe różnych grup czytelników a rynek książki.
– Przekształcenia formy książki w kontekście nowych potrzeb czytelniczych.
– E-booki, audiobooki i synchrobooki – podaż na rynku i wybory lekturowe.
– Rozwój rynku e-książek oraz usług abonamentowych. Model abonamentowy w czytelnictwie na wzór platform telewizyjnych i muzycznych.
– Nowoczesny marketing książki i czytania/ Cyfrowe narzędzia promocji i reklamy książki i czytania.
– Aktywizacja czytelników i animacja czytelnictwa.
– Instytucje wspierające społeczny obieg książki.
Można również zgłaszać tematy własne, wychodzące poza proponowane obszary problemowe.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest do badaczy kultury książki i mediów, bibliologów, komunikologów, medioznawców, a także antropologów i estetyków książki, historyków, socjologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin i profesji, których badania i/lub działania zmierzają w kierunku wypracowania narzędzi i warsztatu, umożliwiających odzwierciedlenie „wielopłaszczyznowego”, a zarazem jak najbardziej kompletnego obrazu zjawisk lektury, a przy tym użytecznych w ich holistycznym opisie: od jej uwarunkowań powiązanych z materialnymi (edytorskimi, rynkowymi, technologicznymi) aspektami społecznego życia książki, przez fundamenty instytucjonalne (projektujące, nadzorujące, egzekwujące i waloryzujące zadania instytucji obiegu książki, wpływających na procesy recepcji, ale też na kształtowanie się i upowszechnianie oferty, kanonów i powszechników lekturowych), aż po tworzenie się kręgów publiczności pełniących ustalone funkcje i zadania w tzw. systemie książki (od produkcyjnych po opinio- i wzorotwórcze).

Konferencja odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.
Językami roboczymi konferencji są polski, ukraiński, angielski.

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (250 zł dla członków PTKS).

Osoba do kontaktu: dr Renata Malesa renata.malesa@mail.umcs.pl

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić do dnia 15 czerwca br. formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://forms.gle/ZKyrEs5kzy9JYhRQ8

Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii naukowej (Wydawnictwo UMCS, seria Ksi@żka w Mediach – Media w Ksi@żce https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5608/ksiazka-w-mediach-media-w-ksiazce-rynek—technologie—konsumpcja)

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik
dr Renata Malesa
dr Grażyna Piechota (sekretarz)

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Iwona Hofman, (UMCS w Lublinie)
prof. dr hab. Ewa Maj, (UMCS w Lublinie)
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak – Kasperek, (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Nadiia Zelinska, (Ukrainian Academy of Printing)
dr hab. prof. UMCS Anita Has -Tokarz, (UMCS w Lublinie)
dr hab. prof. UMCS Krystyna Leszczyńska – Wichmanowska, (UMCS w Lublinie)
dr Oleksandr Markovets, (Lviv Polytechnic National University)
dr Natalia Vovk, (Lviv Polytechnic National University)
dr Natalia Błagovirna, (Lesya Ukrainka Volyn National University)
dr Olena Kosheliuk, (Lesya Ukrainka Volyn National University)
dr Halyna Lystvak, (Ukrainian Academy of Printing)

Podaj dalej