Wtorek, 23 kwietnia 2024
Historia z perspektywy drobnej szlachty

Wydawnictwo Czarne zaprasza dzisiaj, czyli we wtorek 23 kwietnia o godz. 18 na spotkanie w księgarni wydawnictwa przy al. Jana Pawła II 45A lok. 56 (wejście od ul. Nowolipki) w Warszawie, gdzie odbędzie się premiera książki Macieja Falkowskiego „Ślachta. Historie z podlasko-mazowieckiego pogranicza”.

Rozmowę będzie prowadzić Arkadiusz Gruszczyński.

Wydawca informuje: Nie byli ani chłopami pańszczyźnianymi, ani panami – przez wieki żyli i pracowali na swoim, mimo zmieniającej się władzy. To właśnie drobna szlachta zamieszkująca pogranicze Mazowsza i Podlasia. Maciej Falkowski pozwala nam zajrzeć do ich świata, a tym samym – spojrzeć na historię z innej perspektywy.

Autor pisze: Gdy jako dziecko słuchałem opowieści babci, miałem wrażenie, że oglądam film. Widziałem „Ruskiego”, który w 1940 lub 1941 roku, grając na bałałajce, płoszył konie nad rzeczką Brok, i piękną lalkę, którą pewna Żydówka podarowała mojej prababci w zamian za przeprowadzenie przez granicę. Słyszałem świst kul, od których kilka lat później zapaliła się cała wieś, i jęki rannych żołnierzy w prowizorycznym szpitalu polowym urządzonym jesienią 1939 roku miejscowym kościele.

Dopiero z biegiem lat te rozsypane obrazy zaczęły układać mi się w spójną całość – zapis historii trzech pokoleń prostych ludzi, żyjących w pierwszej połowie XX wieku na pograniczu Mazowsza i Podlasia. A potem pojawiła się świadomość, że tamte opowieści były osadzone nie tylko w kontekście historycznym, ale też lokalnym i że warto ten kontekst zrozumieć, opisać i pokazać innym.

Regionu, który opisuję, posiłkując się historią rodzinną, nie ma na żadnej mapie. Istnieje w tożsamości i mentalności ludzi mieszkających w okolicach Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego i Łomży. Tam, gdzie Mazowsze miesza się z Podlasiem. O jego specyfice w znacznym stopniu zadecydowała jedna warstwa społeczna – drobna szlachta, w tutejszej gwarze „ślachta”, od wieków gospodarująca tu na swoim, fanatycznie przywiązana do własnej ziemi i Kościoła katolickiego, zamknięta w sobie i nieufna wobec świata zewnętrznego. To właśnie o niej i jej potomkach opowiada ta książka.

Maciej Falkowski (ur. 1978) jest absolwentem stosunków międzynarodowych i studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich. Pracował również w Ambasadzie RP w Erywaniu oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która zajmuje się współpracą rozwojową z państwami postsowieckimi. Obecnie pracownik Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Autor książki „Armenia. Obieg zamknięty” oraz współautor zbioru reportaży o Kaukazie Północnym „Matrioszka w Hidżazie”. Pisał również m.in. dla „Tygodnika Powszechnego” i „Nowej Europy Wschodniej”. Jego małą ojczyzną jest pogranicze Mazowsza i Podlasia.

 

Podaj dalej
Autor: (fran), Foto z archiwum autora