Piątek, 9 czerwca 2023
Termin zgłoszeń: 30 czerwca

Do 30 czerwca można składać wnioski do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, który pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach.

Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych.

Najbliższa sesja tego programu odbędzie się we wrześniu.

Wszystkie informacje dotyczące sesji dostępne są na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/ksiazki-programy-wsparcia/program-instytutu-francuskiego-w-paryzu

Jak poinformowano, Instytut Francuski w Paryżu stara się przykładać coraz większą wagę do równości płci. Choć zasada ta nie zastępuje kryteriów wyboru wymienionych w ogłoszeniu, zachęca do proponowania książek napisanych i/lub zilustrowanych przez kobiety, których reprezentacja w dotychczasowych naborach była niewielka.

Podaj dalej