Piątek, 5 listopada 2021
Nabór wniosków w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa dla Kultury. Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi, ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.
Możliwość ubiegania się o Promesę dla Kultury dotyczy m.in. wsparcia dla wkładu własnego polskich podmiotów biorących udział bądź planujących wziąć udział w projektach programu Kreatywna Europa.
Wnioski przyjmowane są do 30 listopada br.
Podaj dalej
Autor: W