Piątek, 28 października 2022

Podczas uroczystego otwarcia 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Gaudeamus, którego celem jest promowanie i wyróżnienie uczelnianych oficyn wydawniczych

Jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus w roku 2022 publikacji „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” Filipa Lipińskiego wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę Targów w Krakowie otrzymała publikacja „A jeśli nie trzeba się uczyć…” Tadeusza Sławka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Oficyna otrzymała bezpłatne stoisko na następnej edycji imprezy ufundowane przez spółkę Targi w Krakowie.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało wyróżnienie za formę edytorską dwóch publikacji: „Odysseja” Homera w przekładzie Wacława Dawidowicza oraz „Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon” pod redakcją Piotra Stepnowskiego i Joanny Kamień.

Poza tym wyróżniono:

– Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: „Odysseja” Homera w przekładzie Wacława Dawidowicza oraz „Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon” pod redakcją Piotra Stepnowskiego i Joanny Kamień.

– Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii” Filipa Kubiaczyka oraz e-book „Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego” Wojciecha Hofmańskiego

– Wydawnictwo Naukowe UKSW: „W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku” Magdaleny Woźniewskiej-Działak

– Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: „Szukając trzeciego wyjścia” Jana Kieniewicza

– Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Polskie herbaria renesansowe jako źródło wiedzy medycznej” pod redakcją Barbary Wasiewicz

– Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: „Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski” Weroniki Dragan.

W skład Jury Nagrody Gaudeamus 2022, które zostało powołane decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, wchodzą: dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM (Wydział Humanistyczny), Piotr Dobrołęcki, red. nacz. „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, mgr Kornelia Kurowska (Fundacja Borussia), dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych), dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii), mgr Henryk Podolski (przewodniczący jury) oraz mgr Małgorzata Sieniewicz (Literacka Sp. z o.o.).

W tegorocznej edycji 22 wydawnictwa uczelniane zgłosiły do nagrody 63 monografie i 6 e-booków.

Podaj dalej
Autor: ET, (fran), fot. ET