Poniedziałek, 13 września 2021
Uhonorowano najlepsze publikacje akademickie i naukowe

Drugiego dnia Warszawskich Targów Książki, czyli w piątek 10 września, i równolegle trwających Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021, ważnym wydarzeniem było wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021, do którego 45 wydawców zgłosiło 130 publikacji.

Nagrodę Główną ACADEMIA 2021 przyznano wydawnictwu Exemplum Tomasz Adamski za „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie” autorstwa prof. dr hab. n. med. Marka Pietrygi.

W konkursie o Nagrodę ACADEMIA 2021 przyznano sześć wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie: dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego za „Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta” Agaty Aleksandry Kluczek, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę „Profesor Ludwik Sitowski 1880-1947” Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego Wiśniewskiego, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za „Mądrość chińskich aforyzmów O państwie, prawie, polityce i władzy” Kamila Seidlera, dla Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego za „Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015” autorstwa Ady Arendt, Marcina Boguckiego, Pawła Majewskiego i Kornelii Sobczak, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego za reprint „Kronika, to jest historyja świata” Marcina Bielskiego oraz dla Fundacji Terytoria Książki za „Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa” Łukasza Bugalskiego.

Przyznano również Wyróżnienie ACADEMIA 2021 dla Wydawnictwa Avalon za pracę „Tygrys przepołowiony. Spór o przyszłość Bengalu 1945-1947” Tomasza Flasińskiego oraz dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej za „Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909–1914)” Piotra Kilanowskiego, a także dla Wydawnictwa Akademickiego Dialog za „Historię najnowszą Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” Jerzego Zdanowskiego, jak też dla Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za „Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku” Renaty Aleksandrowicz

Jury Konkursu przyznało Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych Wydawnictwu AGH za pracę „Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia” autorstwa Barbary Florkowskiej, Romualda Włodka, Marka Florkowskiego i Macieja Kuniewskiego. Przyznano również dwa wyróżnienia Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej za „Politechnika Wrocławska 1945-1952” Marka Buraka oraz za „Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych” Krzysztofa Brzostowskiego.

Przyznano również Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, którą otrzymał Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA za „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” – praca zbiorowa pod red. naukową Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego.

Wyróżniono też Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za pracę „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku” autorstwa Dariusza Nowackiego, Magdaleny Piwockiej i Danuty Szewczyk-Prokurat, a także Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA za „Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju” autorstwa Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego, jak też Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej za „Obłędne Ogrody. Terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku” Anny Stasiewskiej, a także ponownie Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za „Rolkę sztokholmska: skarb Zamku Królewskiego w Warszawie” Marty Dańkowskiej.

Jury pracowało w składzie: prof. dr hab. inż. Roman Barlik – Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki – redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, prof. dr hab. Elżbieta Zybert – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Alicja Kulecka – Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, Jerzy Burski – AGAT Studio Graficzne, Janusz Nowicki – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Aurelia Grejner, redaktor naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, oraz Anna Zielińska-Krybus, była prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Podaj dalej
Autor: (pd)